مشاهده همه اخبارواژه گزینی

 • چرا واژه های ابداعی فرهنگستان زبان و ادب فارسی غریب است؟

  باشگاه خبرنگاران |۹ روز قبل
 • نویسنده فرهنگ جامع هوافضا درگذشت

  روزنامه فرهیختگان |۱۰ روز قبل
 • تازه ترین واژه های مصوب فرهنگستان در حوزه روان شناسی

  بهداشت نیوز |۲۴ روز قبل
 • سیرت فاضله

  روزنامه اطلاعات |۲۵ روز قبل
 • سیرت فاضله

  روزنامه اطلاعات |۲۵ روز قبل
 • تازه ترین واژه های مصوب فرهنگستان

  گیل خبر |۲۶ روز قبل
 • تازه ترین واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  همشهری |۲۶ روز قبل
 • تازه ترین واژه های مصوب فرهنگستان

  تدبیر |۲۶ روز قبل
 • تازه ترین واژه های مصوب فرهنگستان

  بویرنیوز |۲۶ روز قبل
 • فرهنگستان تازه ترین واژه های مصوب خود را منتشر کرد

  فرهنگ نویس |۲۶ روز قبل
 • تازه ترین واژه های مصوب فرهنگستان

  برنا نیوز |۲۷ روز قبل
 • تازه ترین واژه های مصوب فرهنگستان

  صراط نیوز |۲۷ روز قبل
 • تازه ترین واژه های مصوب فرهنگستان

  آفتاب نیوز |۲۷ روز قبل
 • تازه ترین واژه های مصوب فرهنگستان

  ایسنا |۲۷ روز قبل
 • تازه ترین واژه های مصوب فرهنگستان

  خرداد |۲۷ روز قبل