ولادیمیر کوژین

  • زمان تحویل اس ۴۰۰روسیه به ترکیه

    خبر خودرو |۱۳ روز قبل
  • روسیه، اس 400 را 2019 به ترکیه تحویل می دهد

    روزنامه جام جم |۲۱ روز قبل