مشاهده همه اخبارپرویز گرشاسبی

 • 8650 روستا در معرض سیل

  ایانا |۱۸ روز قبل
 • 8650 روستای کشور در معرض سیل قرار دارند

  روزنامه اطلاعات |۱۸ روز قبل
 • ۸۶۵۰ روستای کشور در معرض سیل قرار دارند

  روزنامه اطلاعات |۱۸ روز قبل
 • ۸۶۵۰ روستای کشور در خطر سیل

  روزنامه جهان اقتصاد |۱۹ روز قبل
 • 8650 روستای کشور در خطر سیل

  سلامت نیوز |۱۹ روز قبل
 • 8650 روستای کشور در خطر سیل

  الف |۱۹ روز قبل
 • ۸۶۵۰ روستا در معرض سیل

  اتحادیه طلا |۱۹ روز قبل