مشاهده همه اخبارژان لوک گدار

  • جان فورد؛ پدرخوانده سینمای وسترن

    کمونه |۲۲ روز قبل
  • جان فورد؛ پدرخوانده سینمای وسترن

    گذار |۲۳ روز قبل
  • کیارستمی در کن!

    روزنامه شهروند |۲۹ روز قبل