مشاهده همه اخبارکارگران افغان

 • آوار درخیابان ظفر

  روزنامه ایران |۳ روز قبل
 • ریزش آوار محل گوبرداری شده در خیابان ظفر تهران 3 مصدوم برجا گذاشت

  قم پرس |۴ روز قبل
 • گودبرداری مرگبار در میدان هروی

  تابناک |۱۳ روز قبل
 • اخبار کوتاه

  روزنامه مردم سالاری |۱۳ روز قبل
 • ریزش آوار مرگبار در میدان هروی تهران

  حقوق نیوز |۱۴ روز قبل
 • گودبرداری ناایمن مرگ کارگر را رقم زد

  تهرانی نیوز |۱۴ روز قبل
 • ریزش آوار در میدان هروی تهران جان کارگر افغان را گرفت

  مرور نیوز |۱۴ روز قبل
 • سقوط مرگبار کارگر به داخل کانال کولر

  تابناک |۱۴ روز قبل