مشاهده همه اخبارکوروش پرویزیان

 • تاکید بر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد

  دنیای بانک |۵ روز قبل
 • بهره بانکی وجود ندارد

  آرمان اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • احتمال کاهش نرخ سود با کاهش تورم

  تدبیر تازه |۱۵ روز قبل
 • احتمال کاهش نرخ سود با کاهش تورم

  اتحادیه طلا |۱۵ روز قبل