گری جانسون

  • همه اخراجی های ترامپ

    عصر ایران |دیروز
  • حمله نویل به وزیر خارجه انگیس: جانسون نادان و بی عرضه است

    سادس |۱۷ روز قبل