مشاهده همه اخباراستخدام کارگر

 • استخدامی قالبساز ماهر تزریق پلاستیک

  دهوند |۴:۰۷
 • استخدام به صحاف کار ماهر

  دهوند |۴:۰۷
 • استخدام کارگاه تولیدی مواد پلاستیک

  دهوند |۴:۰۷
 • استخدام رستوران چوجی

  دهوند |۳:۵۵
 • استخدامی جوینده یابنده است

  دهوند |۳:۳۳
 • استخدامی کارگر مکانیک ماهر و

  دهوند |۳:۳۰
 • استخدامی یک نفراپراتورچاپ آشنا

  دهوند |۳:۳۰
 • استخدامی به تعدادی کارگر خانم یا آقا

  دهوند |۳:۳۰
 • استخدامی استاد کار ماهر

  دهوند |۳:۱۶
 • استخدام تزریق کار پلاستیک ساده وماهر

  دهوند |۳:۱۶
 • استخدامی جوان فعال و متعهد جهت کار

  دهوند |۳:۱۶
 • استخدامی مونتاژکار خانم و آقا

  دهوند |۳:۰۰
 • استخدام جوشکاربرنج ، پرداخت کار

  دهوند |۳:۰۰
 • استخدامی به یک کارگر ساده

  دهوند |۲:۵۱
 • استخدام نیروی جوان و فعال آقا

  دهوند |۲:۳۵
 • استخدامی به یک برشکار ماهر

  دهوند |۲:۳۵
 • استخدامی کارگر ساده تمام وقت

  دهوند |۲:۲۴
 • استخدامی به یک کارگرساده خانم یاآقا

  دهوند |۲:۲۴
 • استخدام کارگر ( آقا )

  دهوند |۲:۲۲
 • استخدام به تعدادی همکار خانم(حداکثر

  دهوند |۲:۲۲
 • استخدامی تعدادی کارگر ساده خانم

  دهوند |۲:۰۸
 • استخدامی کارگر ماهر تعویض روغنی

  دهوند |۲:۰۸
 • استخدام تعدادی کارگر ماهر

  دهوند |۲:۰۸
 • استخدام سالن کار آقا غیر سیگاری

  دهوند |۲:۰۸
 • استخدام تعدادی کارت پخش کن

  دهوند |۱:۵۶
 • استخدام به تعدادی مخراج کار ماهر

  دهوند |۱:۵۶
 • استخدامی تعدادی لوله کش ماهر و

  دهوند |۱:۴۱
 • استخدام کارگر ساده ظرفشوی

  دهوند |۱:۴۱
 • استخدام کارگر ماهر سلفون و UVکار

  دهوند |۱:۲۷
 • استخدامی چند نفر کارگرساده باحقوق

  دهوند |۱:۲۷
 • استخدام کارگرساده یا کمک آشپز

  دهوند |۱:۲۷
 • استخدام به یکنفر ته دوز و یکنفر تاکن

  دهوند |۱:۲۷
 • استخدامی کارگر مکانیک نیمه ماهر

  دهوند |۱:۱۵
 • استخدامی کارگر ساده با ظاهری آراسته

  دهوند |۱:۱۵
 • استخدام گارسون -ویترحرفه ای آقا

  دهوند |۱:۱۵
 • استخدامی به یک کارگر نصاب کابینت

  دهوند |۱:۰۱
 • استخدام سالن کار و کارگر ساده

  دهوند |۱:۰۱
 • استخدامی زیرکارچی رنگ

  دهوند |۰:۵۰
 • استخدامی کارگر رستوران و باغ

  دهوند |۰:۵۰
 • استخدامی * کافه دینگ * سالن کار

  دهوند |۰:۵۰
 • استخدام طراح مسلط به ماتریکس و

  دهوند |۰:۵۰
 • استخدامی کارگر ساده

  دهوند |۰:۲۵
 • استخدامی کارگرساده کار در کافه

  دهوند |۰:۱۷
 • استخدام رویه کوب

  دهوند |۰:۱۶
 • استخدامی کارگر ماهر جهت غرفه سازی

  دهوند |۰:۱۶
 • استخدام کارگر ساده

  دهوند |۰:۰۱
 • استخدامی یک نفر کارگر ساده

  دهوند |دیروز
 • استخدامی کپی کارحرفه ای آشنابه امور

  دهوند |دیروز
 • استخدامی به یک کارگر ساده خانم یا آقا

  دهوند |دیروز
 • استخدام کارگرساده آقاحداقل دیپلم با

  دهوند |دیروز