مشاهده همه اخبارامیدعلی پارسا

 • این دولت "چک بی محل" نمی کشد

  شعار سال |۱۳ روز قبل
 • 99.2درصد جمعیت کشور سرشماری شدند

  خبرگزاری آنا |۱۵ روز قبل
 • اخبار کوتاه

  روزنامه شهرآرا |۱۵ روز قبل
 • 99.2 درصد جمعیت کشور سرشماری شدند

  برترینها |۱۵ روز قبل
 • اخبار

  روزنامه ایران |۱۵ روز قبل
 • ۴ درصد جمعیت کشور سرشماری نشده اند

  اتحادیه طلا |۱۵ روز قبل
 • 99.2درصد جمعیت کشور سرشماری شدند

  انتخاب |۱۶ روز قبل
 • غایبین سرشماری ۹۵ فقط تا سوم آذر مهلت دارند

  روزنامه آسیا |۱۶ روز قبل
 • پایان سرشماری نفوس و مسکن

  دانا |۱۶ روز قبل
 • مهلت غایبین سرشماری ۹۵

  خلیج فارس |۱۶ روز قبل
 • غایبین سرشماری ۹۵ فقط تا سوم آذر مهلت دارند

  عصر اقتصاد |۱۶ روز قبل
 • پایان سرشماری نفوس و مسکن؛ امروز

  شبکه خبر |۱۶ روز قبل
 • غایبین سرشماری ۹۵ فقط تا سوم آذر مهلت دارند

  فرارو |۱۶ روز قبل
 • آخرین مهلت غایبین سرشماری ۹۵

  بویرنیوز |۱۶ روز قبل
 • غایبین سرشماری ۹۵ فقط تا سوم آذر مهلت دارند

  ایران اکونومیست |۱۶ روز قبل
 • غایبین سرشماری فقط تا سوم آذر مهلت دارند

  برترینها |۱۶ روز قبل
 • غایبین سرشماری ۹۵ فقط تا کی مهلت دارند؟

  صدای ایران |۱۶ روز قبل
 • غایبین سرشماری ۹۵ فقط تا سوم آذر مهلت دارند

  خوزنا |۱۶ روز قبل
 • غایبین سرشماری ۹۵ فقط تا سوم آذر مهلت دارند

  ایسنا |۱۶ روز قبل
 • غایبین سرشماری ۹۵ فقط تا سوم آذر مهلت دارند

  اتحادیه طلا |۱۶ روز قبل
 • مهلت ثبت نام غایبین سرشماری ۹۵ تا سوم آذر

  تجارت نیوز |۱۶ روز قبل
 • سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تا اول آذرماه تمدید شد

  صدای ایران |۱۸ روز قبل
 • آمار موقت از جمعیت ایران 95

  زر |۱۸ روز قبل
 • آمار موقت از جمعیت ایران 95

  صدای ایران |۱۸ روز قبل
 • آمار موقت از جمعیت ایران 95

  اتحادیه طلا |۱۸ روز قبل
 • آمار موقت از جمعیت ایران ۹۵

  اتحادیه طلا |۱۸ روز قبل
 • آمار موقت از جمعیت ایران 95

  پول نیوز |۱۸ روز قبل
 • آمار موقت از جمعیت ایران 95

  برترینها |۱۸ روز قبل
 • اقتصاد ایران

  روزنامه شهرآرا |۱۸ روز قبل
 • سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تا اول آذرماه تمدید شد

  روزنامه جهان اقتصاد |۱۹ روز قبل
 • پرونده سرشماری ۹۵ امشب بسته می شود

  اعتبار نیوز |۱۹ روز قبل
 • سرشماری نفوس و مسکن تا اول آذرماه تمدید شد

  خرداد |۱۹ روز قبل
 • سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تمدید شد

  اتحادیه طلا |۱۹ روز قبل
 • سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تا اول آذرماه تمدید شد

  الف |۱۹ روز قبل
 • سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تا اول آذرماه تمدید شد

  روزنو |۱۹ روز قبل
 • پرونده سرشماری ۹۵ امشب بسته می شود/۹۸ درصد مردم سرشماری شدند

  تحلیل ایران |۱۹ روز قبل
 • سرشماری نفوس و مسکن تمدید شد

  بازار نیوز |۱۹ روز قبل
 • سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تا اول آذرماه تمدید شد

  خبرگزاری آنا |۱۹ روز قبل
 • پرونده سرشماری ۹۵ امشب بسته می شود

  خوزنا |۱۹ روز قبل
 • 81 درصد خانوارهای کشور سرشماری شدند

  روزنامه قانون |۱۹ روز قبل
 • پرونده سرشماری ۹۵ امشب بسته می شود

  الف |۱۹ روز قبل
 • پرونده سرشماری 95 امشب بسته می شود

  صدای ایران |۱۹ روز قبل
 • پرونده سرشماری ۹۵ امشب بسته می شود/۹۸ درصد مردم سرشماری شدند

  اتحادیه طلا |۱۹ روز قبل
 • احتمال تمدید مهلت سرشماری عمومی ۹۵

  شبکه خبر |۱۹ روز قبل
 • 81 درصد خانوارهای کشور سرشماری شدند

  روزنامه تعادل |۲۱ روز قبل
 • مشارکت 81 درصد خانوارها در سرشماری

  روزنامه اطلاعات |۲۲ روز قبل
 • آمار سرشماری از 80 درصد گذشت

  رویش نیوز |۲۲ روز قبل
 • آمار سرشماری از ۸۰ درصد گذشت

  اتحادیه طلا |۲۲ روز قبل
 • آمار سرشماری از 80 درصد گذشت

  الف |۲۲ روز قبل
 • 81 درصد خانوارهای کشور سرشماری شدند

  صدای ایران |۲۲ روز قبل