مشاهده همه اخبارجای خواب

 • استخدام آشپز و کمک آشپز با جای خواب در تهران

  ای استخدام |۱۰:۳۹
 • استخدام حقوق 400 / 1 + جای خواب

  دهوند |۳:۵۰
 • استخدام تعدادی نظافتچی آقا

  دهوند |۳:۱۵
 • استخدام پیتزا پز ماهر یا نیمه ماهر

  دهوند |۳:۰۱
 • استخدام تراکت پخش کن با جای خواب

  دهوند |دیروز
 • استخدامی کارگر ساده جهت تهیه غذا

  دهوند |دیروز
 • استخدام سالن کار جهت

  دهوند |دیروز
 • استخدام به یک کمک آشپز

  دهوند |دیروز
 • استخدامی کارگر ساده آقا

  دهوند |دیروز
 • استخدامی ساندویچ زن ماهر

  دهوند |دیروز
 • استخدام به تعدادی کارگر ساده

  دهوند |دیروز
 • استخدامی تعدادی کارگرساده(زیر40سال)

  دهوند |دیروز
 • استخدام به یک ساندویچ پیچ ماهر

  دهوند |دیروز
 • استخدام به یک کارگر مکانیک نیمه ماهر

  دهوند |دیروز
 • استخدامی پیک فست فود تمام وقت

  دهوند |دیروز
 • استخدامی تعدادی ویتر با تجربه

  دهوند |دیروز
 • استخدامی 2 نفر کارگر ساده شهرستانی

  دهوند |دیروز
 • استخدام پیتزا زن ماهر

  دهوند |دیروز
 • استخدام سالن کار | شنبه ۱ آبان ۹۵

  ایران استخدام |دیروز
 • استخدام نگهبان | شنبه ۱ آبان ۹۵

  ایران استخدام |دیروز
 • استخدامی جهت رستوران ایتالیایی

  دهوند |دیروز
 • استخدام پیک موتوری تمام وقت

  دهوند |دیروز
 • استخدام پیک موتوری (تمام وقت)

  دهوند |دیروز
 • استخدام کمک آشپز ساده فرنگی

  دهوند |دیروز
 • استخدام مونتاژ کار نیمه ماهرmdf

  دهوند |دیروز
 • استخدام کارگر ساده آقا جهت جگرکی

  دهوند |دیروز
 • استخدامی جهت کار در کافه

  دهوند |دیروز
 • استخدام سالن کار

  دهوند |دیروز
 • استخدامی حقوق بالا (محدوده نیاوران)نیازمندیم

  دهوند |دیروز
 • استخدام سه راه تهرانپارس بین برج

  دهوند |دیروز
 • استخدام با جای خواب و غذا نیازمندیم

  دهوند |دیروز
 • استخدام ازساعت 7 الی 19 حقوق900هزار

  دهوند |دیروز
 • استخدامی تعدادی کارگرساده(زیر40سال)

  دهوند |دیروز
 • استخدام محدوده فشم

  دهوند |دیروز
 • استخدامی به یک نفر ساندویچ زن ماهر

  دهوند |دیروز
 • استخدام رستوران فرنگی با جای خواب

  دهوند |دیروز
 • استخدام تعدادی کارگر ساده

  دهوند |دیروز
 • استخدامی تعدادی چرخکار تمیزدوز

  دهوند |دیروز
 • استخدامی با جای خواب و غذا

  دهوند |دیروز
 • استخدامی با جای خواب و غذا نیازمندیم

  دهوند |دیروز
 • استخدامی سالن کار و کارگرساده

  دهوند |دیروز
 • استخدامی بدون جای خواب (محدوده آرژانتین)

  دهوند |دیروز
 • استخدامی جوانی مجرد غیرسیگاری باظاهری

  دهوند |دیروز
 • استخدامی رستوران با جای خواب و غذا

  دهوند |دیروز
 • استخدامی حوالی 30 متری جی

  دهوند |دیروز
 • استخدام دربستنی فروشی با جای خواب

  دهوند |دیروز
 • استخدام بیمه ، غذا ، جای خواب

  دهوند |دیروز
 • استخدام حداکثر سن 30 سال

  دهوند |دیروز
 • استخدامی ساندویچ زن ماهر

  دهوند |دیروز
 • استخدام شیراز شمالی – کوچه حکیم اعظم

  دهوند |دیروز