مشاهده همه اخبارمعاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری

 • تحول اداری سبب افزایش بازده اداری می شود

  واحد مرکزی خبر |۲۹ روز قبل
 • هنوز ابزارهای روزمره فناوری اطلاعات کاربری مدیریتی ندارد

  ایرنا |۲۹ روز قبل
 • دیدار امید و تدبیر

  روزنامه شهروند |۱ ماه قبل
 • دیدار امید و تدبیر

  روزنامه شهروند |۱ ماه قبل