تحلیلها

 • حمایت و مقاومت نمادهای با بیشترین کاهش هفتگی

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه انبوه سازی

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال پکویر | کویر تایر

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای با بیشترین حجم خرید حقوقی

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کپرور | فرآوری زغال سنگ پروده طبس

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه سیمان

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال حریل | ریل پرداز سیر

  اقتصادی |۴ روز قبل
 • تحلیل بنیادی غشان | شیر پاستوریزه پگاه خراسان

  اقتصادی |۴ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای با بیشترین رشد هفتگی

  اقتصادی |۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غبشهر | صنعتی بهشهر

  اقتصادی |۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال حسیر | ریل سیر کوثر

  اقتصادی |۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خزامیا | ایران خودرو دیزل

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خزامیا | زامیاد

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه رایانه و فعالیت های وابسته

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فخوز | فولاد خوزستان

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه سیمانی

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل بنیادی اوان | مبین وان کیش

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال زمگسا | کشاورزی و دامپروی مگسال

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شلیا | مواد ویژه لیا

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وبانک

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال مبین

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه کانه های فلزی

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خبهمن

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وتوشه

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه محصولات شیمیایی و پتروشیمی

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل بنیادی پاکشو | گروه صنعتی پاکشو

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال مداران | داده پردازی ایران

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال پتایر | ایران تایر

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خودرو | ایران خودرو

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وبهمن | سرمایه گذاری بهمن

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال لبوتان | گروه صنعتی بوتان

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه فرآورده های نفتی و پالایشی

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه خودرو

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چهار نماد لیدر خودرویی

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه انبوه سازی

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال اپرداز | آتیه داده پرداز

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کمنگنز | معادن منگنز ایران

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل بنیادی کپارس | کاشی پارس

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه فرآورده های نفتی

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال واحیا | صنایع و معادن احیاء سپاهان

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای مطرح بازار پایه

  اقتصادی |۱۶ روز قبل
 • تحلیل بنیادی داسوه | داروسازی اسوه

  اقتصادی |۱۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خاهن | آهنگری تراکتورسازی ایران

  اقتصادی |۱۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال گروه حمل و نقل

  اقتصادی |۱۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کهرام | تولیدی گرانیت بهسرام

  اقتصادی |۱۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال رکیش | کارت اعتباری ایران کیش

  اقتصادی |۱۶ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای بیشترین حجم خرید سهامدار حقوقی

  اقتصادی |۱۷ روز قبل