تحلیلها

 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه ماشین آلات و تجهیزات

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غبشهر | صنعتی بهشهر

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خصدرا | صنعتی دریایی ایران

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال میدکو | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وبانک

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال مبین

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ولساپا

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه سایر واسطه گریهای مالی

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فاراک | ماشین سازی اراک

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ورنا | سرمایه گذاری رنا

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شتران | پالایش نفت تهران

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وبملت

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه استخراج کانه های فلزی

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چهار نماد متانول ساز بورسی

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال دسانکو | داروسازی سبحان انکولوژی

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فاذر | صنایع آذر آب

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غبشهر

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال بمپنا

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خبهمن

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای مورد توجه سهامداران حقیقی

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خنصیر | مهندسی نصیر ماشین

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شپلی | پلی اکریل

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال رمپنا | گروه مپنا

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال قشکر | شکر شاهرود

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کروی | توسعه معادن روی ایران

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل بنیادی خساپا | سایپا

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه حمل و نقل

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه خودرو

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چهار نماد لیدر گروه خودرویی

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فرآور | فرآوری مواد معدنی ایران

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کترام | تولیدی کاشی تکسرام

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه فلزات اساسی

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه سرمایه گذاریها

  اقتصادی |۱۵ روز قبل
 • تحلیل بنیادی شاراک | پتروشیمی شازند

  اقتصادی |۱۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خمحرکه | نیرو محرکه

  اقتصادی |۱۶ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای مورد توجه حقوقی ها

  اقتصادی |۱۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال اپرداز | آتیه داده پرداز

  اقتصادی |۱۶ روز قبل
 • سهمی که خریداران خود را شگفت زده میکند

  اقتصادی |۱۷ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه استخراج کانه های فلزی

  اقتصادی |۱۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال لسرما | سرما آفرین

  اقتصادی |۱۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه خودروسازی

  اقتصادی |۱۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع

  اقتصادی |۱۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال البرز | بیمه البرز

  اقتصادی |۱۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال تاپیکو | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

  اقتصادی |۱۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال رمپنا | گروه مپنا

  اقتصادی |۱۸ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه ماشین آلات و تجهیزات

  اقتصادی |۱۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال رکیش | کارت اعتباری ایران کیش

  اقتصادی |۱۹ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه سیمان آهک وگچ

  اقتصادی |۱۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

  اقتصادی |۱۹ روز قبل