تحلیلها

 • تحلیل تکنیکال کپشیر | پشم شیشه ایران

  اقتصادی |۱۵:۰۲
 • تحلیل تکنیکال پکرمان | گروه صنعتی بارز

  اقتصادی |۱۵:۰۲
 • حمایت و مقاومت نمادهای بیشترین خرید حقوقی

  اقتصادی |۱۳:۲۷
 • تحلیل بنیادی کاما | باما

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال خپارس | پارس خودرو

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال البرز | بیمه البرز

  اقتصادی |دیروز
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه سیمان

  اقتصادی |دیروز
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه املاک و استغلات

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل بنیادی پرداخت | به پرداخت ملت

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال تپکو | تولید تجهیزات سنگین هپکو

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غگلپا | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال دالبر

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ولساپا

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال پارسان | گسترش نفت و گاز پارسیان

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وبانک | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ونفت | سرمایه گذاری صنعت نفت

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه رایانه

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال اپرداز | آتیه داده پرداز

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شپلی | پلی اکریل

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل بنیادی ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه کانی های غیرفلزی

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ذوب

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غالبر | لبنیات کالبر

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وساخت | سرمایه گذاری ساختمان ایران

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه خودرو و قطعه سازی

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه ماشین آلات و تجهیزات

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه خودرو در بورس

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چهار نماد لیدر خودرویی

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل بنیادی فلامی | لامیران

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال لبوتان | گروه صنعتی بوتان

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شپارس | بین المللی محصولات پارس

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای بیشترین درصد رشد هفتگی

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل بنیادی کشرق | صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غمارگ | مارگارین

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ومعادن | توسعه معادن و فلزات

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه بانک و موسسات اعتباری

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال قنیشا | قند نیشابور

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل بنیادی کیمیا | معدنی کیمیای زنجان گستران

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ولملت | واسپاری ملت

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه محصولات شیمیایی

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فولاد | فولاد مبارکه اصفهان

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ثنوسا | نوسازی و ساختمان تهران

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال پارسان | گسترش نفت و گاز پارسیان

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فولای | صنایع فولاد آلیاژی یزد

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای مورد توجه سهامداران عمده

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل بنیادی حسیر | ریل سیر کوثر

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غفارس | شیر پاستوریزه پگاه فارس

  اقتصادی |۱۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ثالوند | سرمایه گذاری مسکن الوند

  اقتصادی |۱۵ روز قبل