تحلیلها

 • تحلیل تکنیکال کترام | تولیدی کاشی تکسرام

  اقتصادی |۷:۲۷
 • تحلیل تکنیکال وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی

  اقتصادی |۷:۲۷
 • تحلیل تکنیکال ولملت | واسپاری ملت

  اقتصادی |۷:۰۶
 • تحلیل بنیادی شخارک | پتروشیمی خارک

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه خودرو

  اقتصادی |دیروز
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه کانی های فلزی و معدنی

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال توریل | توکاریل

  اقتصادی |دیروز
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه لاستیک و پلاستیک

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خودرو | ایران خودرو

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وغدیر | سرمایه گذاری غدیر

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غدیس | پاکدیس

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل بنیادی ریشمک | تولید و صادرات ریشمک

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خاهن | آهنگری تراکتورسازی ایران

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ومعادن | توسعه معادن و فلزات

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه خودرو و ساخت قطعات

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه شیمیایی و پتروشیمی

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال اخابر | مخابرات ایران

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غاذر | کشت و صنعت پیاذر

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل بنیادی کگل | معدنی و صنعتی گل گهر

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه فرآورده های نفتی

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غشاذر | پگاه آذربایجان غربی

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال لسرما | سرما آفرین

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل بنیادی شبندر | پالایش نفت بندر عباس

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وبیمه | سرمایه گذاری صنعت بیمه

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فولای | صنایع فولاد آلیاژی یزد

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فملی | ملی صنایع مس ایران

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه فلزات اساسی

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال رمپنا | گروه مپنا

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل بنیادی های وب | داده گستر عصر نوین

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وخاور | بانک خاورمیانه

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه قندوشکر

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه کانی های غیرفلزی

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال دکوثر | داروسازی کوثر

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال حخزر | کشتیرانی دریای خزر

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال رتاپ | تجارت الکترونیک پارسیان

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل بنیادی چدن | تولیدی چدن سازان

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال حریل | ریل پرداز سیر

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای پرحجم بازار پایه

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه لاستیک و پلاستیک

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال آپ | آسان پرداخت پرشین

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال تکمبا | کمباین سازی ایران

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چکاوه | صنایع کاغذسازی کاوه

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه غذایی به جزقندوشکر

  اقتصادی |۱۵ روز قبل
 • تحلیل بنیادی ثالوند | سرمایه گذاری مسکن الوند

  اقتصادی |۱۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص قند و شکر

  اقتصادی |۱۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چکاپا | گروه صنایع کاغذ پارس

  اقتصادی |۱۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غبشهر | صنعتی بهشهر

  اقتصادی |۱۶ روز قبل