تحلیلها

 • تحلیل تکنیکال ذوب

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال وتوشه

  اقتصادی |دیروز
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه انبوه سازی

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال شیراز | پتروشیمی شیراز

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال وگستر | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال حتوکا | حمل و نقل توکا

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال البرز | بیمه البرز

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل بنیادی سبهان | سیمان بهبهان

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه لاستیک و پلاستیک

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خزامیا | زامیاد

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غشهداب | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

  اقتصادی |۲ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه محصولات شیمیایی

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غمارگ | مارگارین

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال پکرمان | گروه صنعتی بارز

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال مفاخر | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شرکت بهمن لیزینگ

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه رایانه

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال دلر | داروسازی اکسیر

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چهار نماد لیدر گروه رایانه

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه محصولات دارویی

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال بترانس | ایران ترانسفو

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال قزوین | کارخانجات قند قزوین

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل بنیادی کهرام | تولیدی گرانیت بهسرام

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای با بیشترین رشد هفتگی

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وهور | مدیریت انرژی امید تابان هور

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل بنیادی سرود | سیمان شاهرود

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال سپاها | سیمان سپاهان

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چکاپا | گروه صنایع کاغذ پارس

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کلوند | کاشی الوند

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل بنیادی شبهرن | نفت بهران

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه بانک و موسسات اعتباری

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال دلقما | دارویی لقمان

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وتوکا | سرمایه گذاری توکا فولاد

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خساپا | سایپا

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چهار سهم با بیشترین بازدهی ماهیانه

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل بنیادی ساربیل | سیمان آرتا اردبیل

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاوان | پالایش نفت لاوان

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • تحلیل بنیادی کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای با بیشترین تقاضای خرید هفتگی

  اقتصادی |۹ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه بیمه و صندوق بازنشستگی

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وپست | پست بانک ایران

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال آپ | آسان پرداخت پرشین

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شپدیس | پتروشیمی پردیس

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

  اقتصادی |۱۰ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خراسان | شرکت پتروشیمی خراسان

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال رمپنا | گروه مپنا

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال قنیشا | قند نیشابور

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غگلپا | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه سیمان، آهک و گچ

  اقتصادی |۱۳ روز قبل