تحلیلها

 • تحلیل تکنیکال کاما | باما

  اقتصادی |۱۵:۲۳
 • تحلیل تکنیکال وصنا | گروه صنایع بهشهر ایران

  اقتصادی |۱۵:۲۳
 • تحلیل تکنیکال غگلپا | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

  اقتصادی |۱۵:۲۳
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه انبوه سازی

  اقتصادی |۱۳:۰۴
 • تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

  اقتصادی |۹:۲۴
 • تحلیل تکنیکال خبهمن

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال وبانک

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل بنیادی مارون | پتروشیمی مارون

  اقتصادی |دیروز
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه محصولات غذایی

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال وساپا | سرمایه گذاری سایپا

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال فرآور | فرآوری موادمعدنی ایران

  اقتصادی |دیروز
 • تحلیل تکنیکال خمحرکه | نیرو محرکه

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چکاوه | صنایع کاغذ سازی کاوه

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال آپ | آسان پرداخت پرشین

  اقتصادی |۳ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه فلزات اساسی

  اقتصادی |۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وتوسم | سرمایه گذاری توسعه ملی

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه فرآورده های نفتی

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ذوب | سهامی ذوب آهن اصفهان

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه قندوشکر

  اقتصادی |۵ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای مورد حمایت سهامداران حقوقی

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال کگل | معدنی و صنعتی گل گهر

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال رتکو | کنترل خوردگی تکین کو

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال وبیمه | سرمایه گذاری صنعت بیمه

  اقتصادی |۶ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای پربیننده فرابورسی

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فاذر | صنایع آذر آب

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال قثابت | قند ثابت خراسان

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال خودرو | ایران خودرو

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال حریل | ریل پرداز سیر

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال حپارسا | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاخص گروه انبوه سازی

  اقتصادی |۷ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه محصولات شیمیایی

  اقتصادی |۸ روز قبل
 • تحلیل بنیادی خفنر | فنرسازی خاور

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای با بیشترین ارزش معامله روزانه

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شکربن | کربن ایران

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال مرقام | ایران ارقام

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فولاژ | فولاد آلیاژی ایران

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال شاوان | پالایش نفت لاوان

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چهار نماد با بیشترین بازدهی طی هفته اخیر

  اقتصادی |۱۱ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال بالاس | مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال فملی | ملی صنایع مس ایران

  اقتصادی |۱۲ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال دالبر

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال مبین

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • حمایت و مقاومت پرمعامله ترین سهام هفته

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال چکاپا | گروه صنایع کاغذ پارس

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال بکاب | صنایع جوشکاب یزد

  اقتصادی |۱۳ روز قبل
 • تحلیل بنیادی شپنا | پالایش نفت اصفهان

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال غگلپا | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل تکنیکال رکیش | کارت اعتباری ایران کیش

  اقتصادی |۱۴ روز قبل
 • حمایت و مقاومت نمادهای گروه ساخت قطعات

  اقتصادی |۱۴ روز قبل