ترجمان

 • شاید سلبریتی ها زندگی تان را پر کرده باشند، ولی دوستتان نیستند

  عمومی |۸:۵۷
 • سلامتی مسئله ای فردی نیست

  عمومی |دیروز
 • فقط نیمی از دوستی های جهان «متقابل» است

  عمومی |۲ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: چرا قطع رابطه برای برخی افراد سخت تر است؟

  عمومی |۴ روز قبل
 • آیا شکر پرطرف دارترین مادۀ مخدر دنیاست؟

  عمومی |۵ روز قبل
 • آیا تبلیغات همه چیز را نابود می کند؟

  عمومی |۶ روز قبل
 • کتانی ها همیشه کفش هایی سیاسی بوده اند

  عمومی |۷ روز قبل
 • «به واژه ها» مثل لباس زیر باید مرتب عوض شوند

  عمومی |۹ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: چرا برخی ایده ها مثلِ زامبی ها هرگز نمی میرند؟

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • آیا دیدوبازدیدهای فامیلی تعطیلات را خراب می کند؟

  عمومی |۱۲ روز قبل
 • آلن بدیو؛ برای آخرین بار

  عمومی |۱۲ روز قبل
 • فرهنگ مثبت اندیشی ما را به بردگانی خسته تبدیل کرده است

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • لغت نامه ای از فحش های رکیک به چه دردی می خورد؟

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • مد چگونه فلسفه را پیش می رانَد؟

  عمومی |۱۴ روز قبل
 • نه فقط از عقایدِ سیاسی ات که از بوی تنت هم بیزارم

  عمومی |۱۵ روز قبل
 • صلح چیست؟

  عمومی |۱۵ روز قبل
 • آیا تبلیغاتِ مربوط به بازیافت صادقانه اند؟

  عمومی |۱۶ روز قبل
 • اکثر ما تصمیم خودمان را از قبل گرفته ایم

  عمومی |۱۶ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: جهانِ گیاه خواران، رؤیای اقتصاد جهانی است

  عمومی |۱۸ روز قبل
 • جادوی ارتباط میان نسلی

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • مجازات در عدالت کیفریِ مدرن چه جایگاهی دارد؟

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • آیا گوگل مپس طرف دار رژیم صهیونیستی است؟

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • علیه همدلی

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • زیدی اسمیت: فکرش را هم نمی کردم که دربارۀ سیاست بنویسم

  عمومی |۲۱ روز قبل
 • خبرکِش ها: چطور سیا بهترین نویسندگان جهان را فریب داد؟

  عمومی |۲۱ روز قبل
 • هرچه ثروتمندتر باشید، کمتر شیرینی می خورید

  عمومی |۲۲ روز قبل
 • آخرین فیلم اسکورسیزی دینی ترین فیلم اوست

  عمومی |۲۲ روز قبل
 • خوش بینی دشمنِ امید است

  عمومی |۲۳ روز قبل
 • «جامعه شناسی و الهیات» نامزد بهترین کتاب علوم اجتماعی شد

  عمومی |۲۳ روز قبل
 • فیلسوفِ پیر و جهانِ دیوانه

  عمومی |۲۳ روز قبل
 • در زندان های دنیا چه می گذرد؟

  عمومی |۲۶ روز قبل
 • آیندگان ما را به سبب کدام خطای اخلاقی ملامت خواهند کرد؟

  عمومی |۲۶ روز قبل
 • اگر خودمان نباشیم، بازنده خواهیم بود

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • داستان رفاقتی که منجر به انقلابی در علوم انسانی شد

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • آیا فیس بوک طرف د ار ترامپ بود؟

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • علوم انسانی به مثابۀ آب کرفس

  عمومی |۲۹ روز قبل
 • ترجمان در مرحلۀ دوم جایزۀ کتاب سال

  عمومی |۲۹ روز قبل
 • آیا تکنولوژی می تواند ما را نجات دهد؟

  عمومی |۲۹ روز قبل
 • قحطیِ جهانی مساله ای سیاسی است نه اقتصادی

  عمومی |۱ ماه قبل
 • چه چیزی باعث می شود شخصی را دیگر همان شخص قبلی ندانیم؟

  عمومی |۱ ماه قبل
 • نسخهٔ صوتی: چرا به مزخرفات نباید خندید؟

  عمومی |۱ ماه قبل
 • آیا تغییرات آب وهوایی علاج سرمایه داری است؟

  عمومی |۱ ماه قبل
 • کودک سرباز؛ قربانی یا سلحشور

  عمومی |۱ ماه قبل
 • کتاب «فلسفه به وقت سه صبح» منتشر شد

  عمومی |۱ ماه قبل
 • آیا حقوق رشته ای خسته کننده است؟

  عمومی |۱ ماه قبل
 • فلسفه به وقت سۀ صبح

  عمومی |۱ ماه قبل
 • تاجران توجه هر جا باشی پیدایت می کنند

  عمومی |۱ ماه قبل
 • چقدر از زندگیِ ما با تصمیم های خودمان پیش رفته است؟

  عمومی |۱ ماه قبل
 • روشن فکران در زمانۀ مردم مداری

  عمومی |۱ ماه قبل
 • رشد کِی خوب است و کِی بد؟

  عمومی |۱ ماه قبل