ترجمان

 • روشی ساده برای مهار اضطراب

  عمومی |۱۴:۳۵
 • چرا کارتر و هیچ رئیس جمهور دیگری نتوانست خاورمیانه را تغییر دهد؟

  عمومی |۸:۳۸
 • شمارۀ سوم فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی هفتۀ آینده منتشر می شود

  عمومی |دیروز
 • هشدار: به سرعت گیر نزدیک می شوید

  عمومی |دیروز
 • گوشتان را برای شنیدن حرف های راتگر برِگْمن تیز کنید

  عمومی |دیروز
 • چرا تظاهر می کنیم بیش از حد واقعی خود می دانیم؟

  عمومی |۲ روز قبل
 • تمدن غرب وجود ندارد

  عمومی |۲ روز قبل
 • چطور چیزها مشهور، محبوب یا پرطرفدار می شود؟

  عمومی |۳ روز قبل
 • ایدۀ برابریِ انسان ها چطور به وجود آمد؟

  عمومی |۳ روز قبل
 • جنون کتاب: تاریخِ عجیبِ اعتیاد به خریدنِ کتاب

  عمومی |۴ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: نسل چیپس و روغن نباتی

  عمومی |۴ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: دنیای دیوانۀ صنعتِ آب

  عمومی |۶ روز قبل
 • مخالفت با گالیله علمی بود، نه اینکه صرفاً مذهبی باشد

  عمومی |۷ روز قبل
 • آیا عشق فایده ای برای زنان داشته است؟

  عمومی |۷ روز قبل
 • سنت ادبی سیاهپوستان آمریکا

  عمومی |۸ روز قبل
 • بیدارماندن تا دو نصفه شب ایرادی ندارد

  عمومی |۸ روز قبل
 • «نه» کافی نیست

  عمومی |۹ روز قبل
 • ولفگانگ استریک: اقتصاددانِ مرگِ سرمایه داری

  عمومی |۹ روز قبل
 • خاموشانِ جهان متحد شوید

  عمومی |۱۰ روز قبل
 • بازی های تمام نشدنی «بُکش بُکش» در فلسفۀ اخلاق

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • روشنفکری در دوران جنگ سرد، داستانی اورولی

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: هفت فیلسوف از فیلم های محبوبشان می نویسند

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • هیوبرت دریفوس، فیلسوف هوش مصنوعی، درگذشت

  عمومی |۱۴ روز قبل
 • پاکی توهمی دست نیافتنی است

  عمومی |۱۴ روز قبل
 • بزنگاه های حساسِ زندگیْ شخصیتِ آدمی را می سازند

  عمومی |۱۵ روز قبل
 • آیندۀ فعالیت های بشردوستانه

  عمومی |۱۵ روز قبل
 • پسالیبرالیسم و آزادی بیان

  عمومی |۱۶ روز قبل
 • آن ها برای مُردن به خاورمیانه می آیند

  عمومی |۱۶ روز قبل
 • فلسفه در سرزمین نبوت

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • کنش دینی و نوسازی عقل

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • من دانشمندم و به فکت ها باور ندارم

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • افسانۀ محصولات ارگانیک را دور بریزید

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • ببین چطوری راه می ره

  عمومی |۱۸ روز قبل
 • آگاهی توهمی فهم ناپذیر است

  عمومی |۱۸ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: گیوتین را یکی از مخالفین اعدام اختراع کرد

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • بلاتکلیفی چطور هیزم به آتش اضطراب می ریزد؟

  عمومی |۲۱ روز قبل
 • ترجمان در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب

  عمومی |۲۱ روز قبل
 • این جهان دیگر روی صلح را نخواهد دید

  عمومی |۲۱ روز قبل
 • بهترین موسیقی برای کار سکوت است

  عمومی |۲۲ روز قبل
 • از عشق و انقلاب؛ آنتونیو گرامشی از زبان نوه اش

  عمومی |۲۲ روز قبل
 • تصور ما از ماکیاوللی به کلی نادرست است

  عمومی |۲۳ روز قبل
 • آیا خودپرست هستید؟

  عمومی |۲۳ روز قبل
 • نجات دادن مارکس از مارکسیسم

  عمومی |۲۴ روز قبل
 • شرم کن

  عمومی |۲۴ روز قبل
 • خشونت هم می کُشد و هم زندگی می بخشد

  عمومی |۲۵ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: تنهاترین شهر دنیا کجاست؟

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • پرونده کتاب: خشم و بخشش؛ کینه، بلندنظری، عدالت

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • شصت کتاب از نویسندگان زن که هر مردی باید بخواند

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • فرهنگ در ماهیت خود تمامیت خواه است

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • چرا مداخلات نظامی بشردوستانه به بیراهه می روند؟

  عمومی |۱ ماه قبل