ترجمان

 • چرا وقتی کمتر کار می کنیم کارِ بیشتری می کنیم

  عمومی |۸:۵۱
 • محصولات ترجمان را از طریق سایت ترجمان بخرید

  عمومی |دیروز
 • ارزش کالای تجملی فراتر از کاربرد آن است

  عمومی |دیروز
 • ژورنالیسم زرد، رئیس جمهور نارنجی

  عمومی |دیروز
 • نسخهٔ صوتی: همه می میرند؛ تاریخِ آلودگیِ هوا

  عمومی |۳ روز قبل
 • امروز آزادیِ تفکر چه معنایی دارد؟

  عمومی |۳ روز قبل
 • زندگیِ آزمون زده

  عمومی |۴ روز قبل
 • «دست نوشتۀ وُینیچ»، مرموزترین کتاب جهان

  عمومی |۴ روز قبل
 • بدن شما، دارایی آن ها

  عمومی |۴ روز قبل
 • نباید آرزوی بازگشت به غذاهای ارگانیک را در سر بپروریم

  عمومی |۵ روز قبل
 • پرنفوذترین فیلسوف چینی که احتمالاً چیزی دربارۀ او نشنیده اید

  عمومی |۶ روز قبل
 • چرا نویسندگانِ زن با نام مستعار می نویسند؟

  عمومی |۶ روز قبل
 • رژیم های رمانتیک

  عمومی |۷ روز قبل
 • نخواندن به مثابۀ خدمتِ فرهنگی

  عمومی |۷ روز قبل
 • چرا نگهداری از حیواناتِ خانگی اساساً غیراخلاقی است؟

  عمومی |۸ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: دنبالِ مُد جدیدی هستم که قدیمی باشد

  عمومی |۹ روز قبل
 • آیا بزرگ سالی سن مشخصی دارد؟

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • چرا نقدهای فراموش شدۀ مکتب فرانکفورت هنوز به کارمان می آید؟

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • کدام نظام سیاسیْ «خوش بختی» بیشتری ایجاد می کند؟

  عمومی |۱۴ روز قبل
 • آبیِ درخشانِ جسد

  عمومی |۱۴ روز قبل
 • اولین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی منتشر شد

  عمومی |۱۴ روز قبل
 • تاریخ شست وشوی مغزی؛ از هیتلر تا «وست ورلد»

  عمومی |۱۵ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: فقر احمق می کند

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • آخرین شغلِ روی زمین

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • سقراط چگونه شهروندی بود؟

  عمومی |۱۸ روز قبل
 • دانشجویان حقوق برای موفقیت به چه مهارت هایی نیاز دارند؟

  عمومی |۱۸ روز قبل
 • علیه ماه عسل

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • آیا گوگل بالاخره می تواند کاروبارِ مترجمان را کساد کند؟

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • دیگر دوره ای به نام «نوجوانی» وجود ندارد

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • برنامۀ اول میز ترجمان: نسل

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • جایی که چپ و راست به هم می رسند: انکار

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • عالی جناب پازنر، هیولای حقوق دان

  عمومی |۲۱ روز قبل
 • بحث درآمد همگانی دوباره در محافل دانشگاهی قوت گرفته است

  عمومی |۲۱ روز قبل
 • اگه می تونی منو بگیر

  عمومی |۲۱ روز قبل
 • پرونده کتاب: سلیقه در عصر انتخاب های بی پایان

  عمومی |۲۲ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: «با لبخند کارکردن» چگونه به زنان آسیب می رساند؟

  عمومی |۲۴ روز قبل
 • واقعاً چینی ها چطور تایپ می کنند؟

  عمومی |۲۴ روز قبل
 • بالاخره روزی دماغ طبیعی هم «زیبا» خواهد شد

  عمومی |۲۵ روز قبل
 • آمریکای ترامپ، آمریکای «جانگوی زنجیرگسسته» نیست

  عمومی |۲۵ روز قبل
 • از تاریخ چه آموخته ایم؟ احتمالاً هیچ

  عمومی |۲۵ روز قبل
 • ما در برابر روبات ها مسئولیت اخلاقیِ بیشتری داریم

  عمومی |۲۶ روز قبل
 • چرا بدخُلقی و منفی نگری می تواند مفید باشد؟

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • چرا به بانک ها بی اعتمادیم؟

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • احمق باش تا کامروا شوی

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • پاک سازی اصطبل اینترنت

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • پوپولیسم از کدام «مردم» سخن می گوید؟

  عمومی |۲۹ روز قبل
 • ویژه نامه: مهاجران

  عمومی |۱ ماه قبل
 • نسخهٔ صوتی: سکوت جهانی است ناشناخته

  عمومی |۱ ماه قبل
 • سریال «وست ورلد»؛ دربارۀ خدا، آگاهی و اخلاق

  عمومی |۱ ماه قبل
 • کار مترجمان عربی صرفاً پاسداری از فلسفۀ یونان نبود

  عمومی |۱ ماه قبل