ترجمان

 • نسخهٔ صوتی: رژیم های رمانتیک

  عمومی |۰:۳۹
 • نسخهٔ صوتی: بگذار غرق شوند

  عمومی |دیروز
 • نسخهٔ صوتی: از کجا بدانیم آدم نفهمی هستیم یا نه؟

  عمومی |۲ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: بالاخره روزی دماغ طبیعی هم «زیبا» خواهد شد

  عمومی |۳ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: ابلهان کتاب باز

  عمومی |۳ روز قبل
 • بهارنامۀ ۱۳۹۶

  عمومی |۴ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ سیاست

  عمومی |۶ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ بررسی کتاب

  عمومی |۶ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ علم

  عمومی |۷ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ حقوق

  عمومی |۷ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ فلسفه

  عمومی |۸ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ نسخه صوتی

  عمومی |۸ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ روان شناسی

  عمومی |۹ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ شاید نخوانده باشید

  عمومی |۹ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ جامعه

  عمومی |۱۰ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ ادبیات

  عمومی |۱۰ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ وبلاگ

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ نوشتار

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ اقتصاد

  عمومی |۱۲ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ گفت وگو

  عمومی |۱۲ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ تاریخ

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • گزیده های ترجمان در سال ۱۳۹۵؛ پربازدیدترین

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: هر غذایی فلسفۀ خودش را دارد

  عمومی |۱۶ روز قبل
 • دومین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان منتشر شد

  عمومی |۱۶ روز قبل
 • برای درمان تعصب، کنجکاوی بهتر از علم است

  عمومی |۱۶ روز قبل
 • اساس تصمیم گیری انسان ها احساسی است و نه عقلانی

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • اروپا، ترور و آن هایی که به دنبال مهاجرت هستند

  عمومی |۱۸ روز قبل
 • پول در ازای کلمه؛ تاریخچۀ مختصرِ نوشتن برای پول

  عمومی |۱۸ روز قبل
 • زندگی فراموش شدۀ همسر اول آینشتاین

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • رفتاری که از فحش دادن هم آزاردهنده تر است

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • چربی هراسی حاصل مد است، نه یافته های پزشکی

  عمومی |۲۳ روز قبل
 • چرا چارلز تیلور بی نظیر است؟

  عمومی |۲۳ روز قبل
 • آمارتیا سن: کسب آرای بیشتر مشروعیت نمی آورد

  عمومی |۲۴ روز قبل
 • شاید سلبریتی ها زندگی تان را پر کرده باشند، ولی دوستتان نیستند

  عمومی |۲۵ روز قبل
 • سلامتی مسئله ای فردی نیست

  عمومی |۲۶ روز قبل
 • فقط نیمی از دوستی های جهان «متقابل» است

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • نسخهٔ صوتی: چرا قطع رابطه برای برخی افراد سخت تر است؟

  عمومی |۲۹ روز قبل
 • آیا شکر پرطرف دارترین مادۀ مخدر دنیاست؟

  عمومی |۱ ماه قبل
 • آیا تبلیغات همه چیز را نابود می کند؟

  عمومی |۱ ماه قبل
 • کتانی ها همیشه کفش هایی سیاسی بوده اند

  عمومی |۱ ماه قبل
 • آن ها همین حالا نسخه ای دیگر از شما را ساخته اند

  عمومی |۱ ماه قبل
 • «به واژه ها» مثل لباس زیر باید مرتب عوض شوند

  عمومی |۱ ماه قبل
 • نسخهٔ صوتی: چرا برخی ایده ها مثلِ زامبی ها هرگز نمی میرند؟

  عمومی |۱ ماه قبل
 • آیا دیدوبازدیدهای فامیلی تعطیلات را خراب می کند؟

  عمومی |۱ ماه قبل
 • آلن بدیو؛ برای آخرین بار

  عمومی |۱ ماه قبل
 • فرهنگ مثبت اندیشی ما را به بردگانی خسته تبدیل کرده است

  عمومی |۱ ماه قبل
 • لغت نامه ای از فحش های رکیک به چه دردی می خورد؟

  عمومی |۱ ماه قبل
 • مد چگونه فلسفه را پیش می رانَد؟

  عمومی |۱ ماه قبل
 • نه فقط از عقایدِ سیاسی ات که از بوی تنت هم بیزارم

  عمومی |۱ ماه قبل
 • صلح چیست؟

  عمومی |۱ ماه قبل