آخرین اخبار از « خبرداغ »

خبرداغ |

سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده های مسئولان و شخصیت هاست/ آیا جز با صدای بلند و داد و قال، به بزرگان توهین کردن و افترا زدن، کار دیگری هم کرده اید؟ / صحبت های منتسب به شما را پیگیری کردم؛ صحت داشت / چرا به خودتان اجازه می دهید به همه توهین کنید؟ / قبلاً هم مکرر، مطالبی از این دست بیان کرده اید که در مقابل آن سکوت کرده ام / سکوت من باعث تنبه جنابعالی نشده؛ توهین هم می کنید / چرا به این وضعیت افتاده اید؟ / هیچگاه نگفته ام که اگر فلانی را دستگیر کنید نجف می روم؛ چه انگیزه ای دارید که آن دروغ را تکرار می کنید؟ / از شما فهم کلمات محقق نائینی را نمی خواهیم که انتظارش بی مورد است/ مگر ساختمان هایی که حضرتعالی از آن ها استفاده می کنید، از ارث پدرتان ساخته شده؟ لحنتان نسبت به من بی ادبانه بود/ گویی روزتان به شب نمی رسد اگر توهینی نداشته باشید

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به سخنان آیت الله یزدی با انتشار بیانیه ای نوشت: من بنا نداشتم راجع به وضعیت شما در شورای نگهبان چیزی در علن بگویم،اما سخنان شما مرا ملزم می کند ... آقای یزدی بخدا سوگند در همین مورد هم خلاف می گویید