دفتر وکالت

 • مشاوره طلاق توافقی

  عمومی |۱۲:۵۰
 • مشاوره تنظیم سند

  عمومی |۱۲:۵۰
 • اساسنامه ساختمان

  عمومی |۵:۵۴
 • درخواست تشکیل جلسه ساختمان

  عمومی |دیروز
 • نمونه اطلاعیه جلسه ساختمان

  عمومی |دیروز
 • نمونه قرارداد رستوران

  عمومی |۶ روز قبل
 • طلاق توافقی

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • طلاق

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • سلب حضانت طفل بدسرپرست

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • مشارکت نامه کاری

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • نگاه کردن و سرک کشیدن مداوم در منزل دیگری

  عمومی |۲۴ روز قبل
 • اقدام قانونی برای طفل بدسرپرست

  عمومی |۱ ماه قبل
 • تقاضای تخلیه مستاجر از سوی یکی از موجرین

  عمومی |۱ ماه قبل
 • ثبت ازدواج مجدد

  عمومی |۱ ماه قبل
 • هزینه دادرسی خسارت تاخیر در تادیه

  عمومی |۱ ماه قبل
 • نصب امین قانونی برای ناتوان یا بیهوش یا بیمار

  عمومی |۱ ماه قبل
 • نصب دوربین در مشاعات ساختمانی

  عمومی |۱ ماه قبل
 • قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

  عمومی |۱ ماه قبل
 • توافق در امور مالی بیش از میزان خسارت تاخیر در تادیه

  عمومی |۱ ماه قبل