شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

 • مشکلات سالمندان در فضای شهری تهران

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • از تنش های ژئوپلیتیکی و ژئوکالچر تا فرسایش رژیم های خلع سلاح

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • پایش سیاست های پیشرفت و توسعه روستایی کشور

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • از درخواستی گروهی تا مطالبه عمومی

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • اهداف و منافع افغانستان از مشارکت در تاپی

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • انرژی های نو و مسئله ای به نام سقوط در چاه ویل «جهان چهارم»

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • آینده اتحاد آل شیخ و آل سعود در پرتو اصلاحات اجتماعی

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • ضرورت های ناوگان هوایی کشور

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • جریان سازی جنسیتی بر اساس برنامه عمران سازمان ملل متحد

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • مدارس سبز را از فرزندان ایران دریغ نکنیم

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • تاب آوری و اقتصاد مقاوم

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • مدیریت جنبش های اجتماعی در ایران

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • اتاق های فکر استانی؛ اولویت مسائل سیاستی بر مسائل سیاسی

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • آسیب شناسی فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • برجام و بحران قطر؛ تغییری در راه است؟

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • مشکلات و چالش های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

  عمومی |۱ ماه قبل
 • ضایعات غذایی در سطح خانوار

  عمومی |۱ ماه قبل
 • چالش های توسعه در استان کرمان

  عمومی |۱ ماه قبل
 • مسئله شناسی راهبردی توسعه در استان یزد

  عمومی |۱ ماه قبل
 • مسئله شناسی راهبردی توسعه در استان کردستان

  عمومی |۱ ماه قبل
 • وضعیت بحرانی

  عمومی |۱ ماه قبل
 • آینده پژوهی ایران ۹۶

  عمومی |۱ ماه قبل
 • فقدان برنامه جامع توسعه

  عمومی |۱ ماه قبل
 • مسئله شناسی راهبردی توسعه در استان کرمانشاه

  عمومی |۱ ماه قبل
 • گزارش یک محرومیت

  عمومی |۱ ماه قبل
 • مقایسه ساختاری مرکز پژوهش های مجلس و مرکز پژوهشی کنگره آمریکا

  عمومی |۱ ماه قبل
 • ابعاد مختلف نظام تامین اجتماعی اتریش

  عمومی |۱ ماه قبل
 • ابعاد نظام تامین اجتماعی سوئیس

  عمومی |۱ ماه قبل
 • سیاستگذاری مبارزه با قاچاق و تناقض حقوقی و اجرایی آن!

  عمومی |۱ ماه قبل
 • مهاجرین افغانستانی در ایران: فرصت ها و تهدیدها

  عمومی |۱ ماه قبل
 • جایگاه روبه رشد هند در جهان و بایسته های گسترش روابط با دهلی نو

  عمومی |۱ ماه قبل
 • زبان ملی و قدرت نرم

  عمومی |۱ ماه قبل
 • احتمال تکثیر کفن پوش پاستور

  عمومی |۱ ماه قبل
 • دیدگاه ترکیه در مورد ارتباط ارتش آزاد سوریه با گروه های تروریستی

  عمومی |۱ ماه قبل
 • چالش ها و راهکارهای طرح تحول سلامت

  عمومی |۱ ماه قبل
 • واکاوی مسئله فقر و بیکاری با تأکید بر رویکرد طرد اجتماعی

  عمومی |۱ ماه قبل
 • حملات تروریستی و افسانه صلح سازی در افغانستان

  عمومی |۱ ماه قبل
 • فشرده سازی پایدار کشاورزی: ضرورت ها و سیاست ها

  عمومی |۱ ماه قبل
 • گذار سعد الحریری از اتحاد با عربستان

  عمومی |۱ ماه قبل
 • ششمین شماره فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی منتشر شد

  عمومی |۱ ماه قبل
 • امکان سنجی بازآفرینی داعشی جدید در عراق

  عمومی |۱ ماه قبل
 • ارزیابی عملکرد انجمن نابینایان ایران

  عمومی |۱ ماه قبل
 • علل تمایل کابل به روابط گسترده تر با اندونزی

  عمومی |۱ ماه قبل
 • بررسی مسکن ارزان برای اقشار کم درآمد در مالزی

  عمومی |۱ ماه قبل
 • العربیه و بحران ریزگردها در خوزستان

  عمومی |۱ ماه قبل
 • اعتراضات ایران و روزنه هایی برای برون رفت از بحران های پیش رو

  عمومی |۱ ماه قبل
 • سیاست «نوآوری» در اتحادیه اروپا

  عمومی |۱ ماه قبل
 • 50 درصد مردم تهران معتقدند دولت نباید در موضوع حجاب دخالت کند

  عمومی |۱ ماه قبل
 • رویکردهای مدیریت تنش های حوزه منابع آب

  عمومی |۱ ماه قبل
 • معمای حمایت روسیه از عملیات تهاجمی ترکیه در عفرین

  عمومی |۱ ماه قبل