شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

 • نشست بررسی برنامه چهارم کنترل ایدز آغاز شد

  عمومی |دیروز
 • روابط انگلستان و آمریکا: فرصت ها، چالش ها و ابهام ها

  عمومی |دیروز
 • ترسناک تر از پلاسکو: امروز فروش خودرو اقساطی، فردا ابتلا به سرطان

  عمومی |۲ روز قبل
 • تروریسم و سیاست خارجی در اروپا

  عمومی |۳ روز قبل
 • از حیات برهنه تا فیگورشناسی پلاسکو

  عمومی |۵ روز قبل
 • ناامنی و امنیت آب (2)

  عمومی |۶ روز قبل
 • روابط روسیه و طالبان: ابعاد، نگرانی ها و اهداف

  عمومی |۷ روز قبل
 • بایسته های مواجهه با ترامپ

  عمومی |۹ روز قبل
 • راهکارهایی برای حل معضل دانلود غیرقانونی

  عمومی |۱۰ روز قبل
 • رویای حرکت اتومبیل ها بین خطوط در مشهد

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • احزاب در ایران کراهت دارند

  عمومی |۱۴ روز قبل
 • درس های فوکوشیما برای پلاسکو

  عمومی |۱۴ روز قبل
 • تحلیل نظام انتخابات از منظر قانون جدید احزاب

  عمومی |۱۶ روز قبل
 • دیپلماسی غذایی: فرصتی طلایی برای شکوفایی اقتصادی

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • دستورکاری مبتنی بر گفتمان حقوق شهروندی

  عمومی |۲۱ روز قبل