آخرین اخبار از « شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران »

استانداردسازی نیروی انسانی مطابق با استانداردهای جهانی/ نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و توجه خاص به جایگاه آن در سطح فرودگاه ها

مدیرکل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما خرید یک دستگاه شبیه ساز آتش نشانی هواپیما، سه یونیت اتاق دود، سیستم جابه جایی هواپیمای زمین گیر AIRCRAFT RECOVERY، خرید خودروی 8*8 و 6*6 آتش نشانی استاندارد فرودگاهی، توانمند سازی نیروی انسانی، مستند سازی و استانداردسازی تمام رویه ها و فعالیت ها را از برنامه های این اداره کل عنوان کرد... به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، بنا بر آمار حدود 80 درصد سوانح و حوادث برای هواپیما در محدوده فرودگاه ها اتفاق می افتد و این نقش و اهمیت حوزه آتش نشانی در فرودگاه ها را می رساند و نشان می دهد که اداره کل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما یکی از ارکان اصلی در مجموعه فرودگاهی محسوب می شود که با نبود آن نشست و برخاست هواپیما ...