طراگاه

 • عمارت Serboli

  عمومی |۱ سال قبل
 • آشتی با طبیعت

  عمومی |۱ سال قبل
 • خانه ای در ساحل Maine

  عمومی |۱ سال قبل
 • ساختمان مرکزی Apple

  عمومی |۱ سال قبل
 • پروژه ی آشپزخانه

  عمومی |۱ سال قبل
 • استراحتگاه BotaBota

  عمومی |۱ سال قبل
 • کتابخانه ای در کنار دریا

  عمومی |۱ سال قبل
 • 9ساختمان برتر2015

  عمومی |۱ سال قبل
 • مجتمع مسکونی Interlace

  عمومی |۱ سال قبل
 • ساختمان دانشکده ی Balvatnick

  عمومی |۱ سال قبل
 • برج تجاری CMA

  عمومی |۱ سال قبل
 • مجموعه ی علوم و توسعه ی اجتماعی QF

  عمومی |۱ سال قبل
 • پروژه ی توسعه ی فضای کار Mirvac

  عمومی |۱ سال قبل
 • LEED چیست؟

  عمومی |۱ سال قبل
 • هتلی در کنار یک فرودگاه

  عمومی |۱ سال قبل
 • پروژه مسکونی سپه

  عمومی |۱ سال قبل
 • پارک هنر Nanjing Sifang

  عمومی |۱ سال قبل
 • پارک هنر Nanjing Sifang

  عمومی |۱ سال قبل
 • خانه و انرژی مثبت

  عمومی |۱ سال قبل
 • قاب های ماندگار

  عمومی |۱ سال قبل
 • خانه ای بدون آلودگی

  عمومی |۱ سال قبل
 • دفتر کار نیویورکی

  عمومی |۱ سال قبل
 • کلیسایی برای همیشه

  عمومی |۱ سال قبل
 • فن آوری هوشمند در خدمت نگهداری از سالمندان

  عمومی |۱ سال قبل
 • فاستر و معماری پایدار

  عمومی |۱ سال قبل
 • برج هتل Crown Resorts

  عمومی |۱ سال قبل
 • تکه ای از زندگی در خانه ی ما

  عمومی |۱ سال قبل
 • فضاهای آموزشی و طراحی پایدار

  عمومی |۱ سال قبل
 • باز طراحی با محوریت شفافیت

  عمومی |۱ سال قبل
 • سینک مناسب ، آشپزخانه ی کارآمد

  عمومی |۱ سال قبل
 • نجات یک کلیسا

  عمومی |۱ سال قبل
 • محافظت در برابر آسیب های ناشی از آب

  عمومی |۱ سال قبل
 • دعوتی از نور

  عمومی |۱ سال قبل
 • هوشمند یا سبز ، مساله این است...

  عمومی |۱ سال قبل
 • نگرش متفاوت برای محیط های کاری

  عمومی |۱ سال قبل
 • یخچال هوشمند

  عمومی |۱ سال قبل
 • بیمارستانی که نامزد دریافت جایزه ی معماری سنگاپور شد.

  عمومی |۱ سال قبل
 • ساختمان مولد

  عمومی |۱ سال قبل
 • طراحی به سبک لکسوس

  عمومی |۱ سال قبل
 • کتابخانه ی خانگی شما

  عمومی |۱ سال قبل
 • خانه ی چوب پنبه ای

  عمومی |۱ سال قبل
 • فضاهای نوین ،دفتر کار باز

  عمومی |۱ سال قبل
 • خانه های تفریحی سبک و متحرک

  عمومی |۱ سال قبل
 • ویلایی با سریع ترین روش ساخت

  عمومی |۱ سال قبل
 • امارات متحده و شهرهایی که سبز می شوند

  عمومی |۱ سال قبل
 • تزئین فضا با پنکه سقفی

  عمومی |۱ سال قبل
 • یک نمونه ی خوب از مجتمع مسکونی

  عمومی |۱ سال قبل
 • خانه ای به شکل پل

  عمومی |۱ سال قبل
 • خانه ، تنها ، معمار

  عمومی |۱ سال قبل
 • وسایل منزلتان را خودتان بسازید

  عمومی |۱ سال قبل