واکاوی

 • فقرانگاری، فقیرپروری و کاسبان فقر

  عمومی |دیروز
 • از شایعه تا واقعیت

  عمومی |۲ روز قبل
 • افزایش فقر و بیکاری

  عمومی |۲ روز قبل
 • لزوم توجه شهرداری به استفاده بهینه از فضاهای پارک مولوی

  عمومی |۳ روز قبل
 • شرکت تعاونی صاحب، صاحب سیلو می شود

  عمومی |۳ روز قبل
 • اعدام حکم زاجره یا جابره

  عمومی |۳ روز قبل
 • دیگر اجاره نشینی خوش نشینی نیست

  عمومی |۴ روز قبل
 • بسیاری از قوانین موجود با رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال سازگار نیستند

  عمومی |۴ روز قبل
 • دید و بازدیدهای بی حاصل مدیران؛ قهرمان سازی یا توسعه کردستان

  عمومی |۵ روز قبل
 • بدا به حال ملتی که تنها دل خوشی اش فوتبال است!

  عمومی |۵ روز قبل
 • اینجا آب نیست، اما آبادی هست

  عمومی |۶ روز قبل
 • ساخت فیلم مستند «هیبت» عالم نامدار کردستانی در سقز

  عمومی |۶ روز قبل
 • سیرانبند آماده مبادلات پیله وری

  عمومی |۸ روز قبل
 • چالشهای مطبوعات کردستان بررسی شد

  عمومی |۸ روز قبل
 • آمریکای بی نیاز و جهانِ نیازمند

  عمومی |۹ روز قبل
 • آنها عاشق پزشکی هستند

  عمومی |۹ روز قبل
 • انتقال آب های کوردستان به آذربایجانات به بهانه احیای دریاچه ارومیه؛ آز یا نیاز ؟

  عمومی |۱۰ روز قبل
 • استعفایم دلیل شخصی ندارد

  عمومی |۱۰ روز قبل
 • شهردار صاحب استعفای کتبی خود را به رییس شورای شهر ارایه کرده است

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • گنه کرد در بلخ آهنگری… به شوشتر زدند گردن مسگری

  عمومی |۱۱ روز قبل
 • گردش به راست و ارقام عجیب و غریب در جریمه خودروها

  عمومی |۱۲ روز قبل
 • هنوز هم بر این باورم که دبیری جشنواره حق اهالی تئاتر سقز است

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • اول بیایید آنِ خودمان را بشناسید، بخوانید، بعد بروید آنِ فرنگیان را بخوانید

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • شوک قبض گاز به شهروندان سقزی

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • افتتاح های اورژانسی، وعده های سرخرمنی

  عمومی |۱۶ روز قبل
 • گفتگو با رییس اداره محیط زیست سقز

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • “هتل کورد” چشم و چراغ مسافران شهر مهمان نواز در آستانه تعطیل شدن

  عمومی |۱۸ روز قبل
 • یکی داستان است پر آب چشم

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • وضعیت نامطلوب تازاباد همچنان ادامه دارد

  عمومی |۲۱ روز قبل
 • اغوای مردم یا توسعەی شهر؟

  عمومی |۲۱ روز قبل
 • کاندیدای هفتم گروگان گرفته شده بود

  عمومی |۲۳ روز قبل
 • انتخاب استاندار یا تحمیل به وی

  عمومی |۲۴ روز قبل
 • چو حادثه رخ داد فکر علاج کنیم

  عمومی |۲۴ روز قبل
 • جەلال مەلەکشا قەڵەمێکی پڕ هاوار

  عمومی |۲۵ روز قبل
 • آیا علت سوء مدیریت در شهرداری است؟

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • زندگینامه دکتر محمد صالح ابراهیمی (شه پۆل)

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • گوشت گاو ماده دوباره در قصابی ها

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • آخرین ساعات ورمقانی در پست فرمانداری سقز

  عمومی |۳۰ روز قبل
 • اعتصاب برای گرسنه نماندن

  عمومی |۱ ماه قبل
 • یک ماه بلاتکلیفی در شهرداری برای هیچ

  عمومی |۱ ماه قبل
 • قارچ ها را با احتیاط مصرف کنید

  عمومی |۱ ماه قبل
 • بازار گرم ریواس فروشان در اوج کسادی بازار

  عمومی |۱ ماه قبل
 • بازار گرم ریواس فروشان در اوج کسادی بازار

  عمومی |۱ ماه قبل
 • تفییرات اساسی در عرضه گوشت در سقز

  عمومی |۱ ماه قبل
 • مدرسه به وقت خرداد

  عمومی |۱ ماه قبل
 • روحانی اگر نگران فشار جریان مخالف است به مشکلات مردم رسیدگی کند تا مردم نیز از وی در برابر هر فشاری حمایت کنند

  عمومی |۱ ماه قبل
 • خار «گل» بر جسم و جان جامعه

  عمومی |۱ ماه قبل
 • تبانی در اتاق عمل

  عمومی |۱ ماه قبل
 • سیاست دولت در قبال کشاورزان؛ بکار و نمیر

  عمومی |۱ ماه قبل
 • اینجافقط یک روستاست

  عمومی |۱ ماه قبل