آخرین اخبار از « وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات »