ترجمان

 • news list

  یافته های من درآوردی در روان شناسی عامیانه

  عمومی |دیروز
 • news list

  آیا هانا آرنت صهیونیست بود؟

  عمومی |دیروز
 • news list

  نسخهٔ صوتی: آیا از این همه لذت جان به در خواهم برد؟

  عمومی |۲ روز قبل
 • news list

  اتفاقاً پول خوشبختی هم می آورد

  عمومی |۳ روز قبل
 • news list

  چرا انتخابات برای دموکراسی بد است؟

  عمومی |۳ روز قبل
 • news list

  پارک؛ ایدۀ رادیکال ساختنِ بهشت در دل دوزخ

  عمومی |۴ روز قبل
 • news list

  زندگی در میان پارتشین ها

  عمومی |۴ روز قبل
 • news list

  سرمایه داری از منتقد احساسات، به مروج آن بدل شده است

  عمومی |۵ روز قبل
 • news list

  علیهِ خیریه

  عمومی |۶ روز قبل
 • news list

  چرا فقرا فقیر باقی می مانند؟

  عمومی |۷ روز قبل
 • news list

  چگونه درخت ها آراممان می کنند

  عمومی |۷ روز قبل
 • news list

  نسخهٔ صوتی: ما و زامبی ها: چرا دنیای مدرن شبیه به دنیای زامبی هاست

  عمومی |۹ روز قبل
 • news list

  جایزۀ نوبل از پیشرفت های شگرفِ علم غافل مانده است

  عمومی |۱۲ روز قبل
 • news list

  سرمایه داری ربطی به آزادی های لیبرال نداشته است

  عمومی |۱۲ روز قبل
 • news list

  کاکاسیاه نمی تواند فیلسوف باشد

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • news list

  امروز از میراث هایدگر چه باقی مانده؟

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • news list

  ایگلتون خیره کننده ترین منتقد سرمایه داری پوپولیستی است

  عمومی |۱۳ روز قبل
 • news list

  بیانیه ای علیه «تربیت فرزند»

  عمومی |۱۴ روز قبل
 • news list

  تمدن بدون سیب زمینی سرخ کرده به کجا خواهد رفت؟

  عمومی |۱۴ روز قبل
 • news list

  نسخهٔ صوتی «من یک واقع گرای ساده لوحم و به نظرم خورشید دور زمین می چرخد»

  عمومی |۱۶ روز قبل
 • news list

  تحقیرْ بخشی از مأموریت تو است

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • news list

  محبوبیتِ ناروای ژنتیک در علوم اجتماعی

  عمومی |۱۷ روز قبل
 • news list

  اگر کودکم دوست خیالی داشت باید چه کنم؟

  عمومی |۱۸ روز قبل
 • news list

  چپ ها نئولیبرالیسم را نفهمیده اند

  عمومی |۱۸ روز قبل
 • news list

  چطور آمریکا دین داری را با مصرف گرایی افراطی آشتی داده است؟

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • news list

  در خدمت و خیانت روان شناسی

  عمومی |۱۹ روز قبل
 • news list

  دیوار امنیتی لازم ندارید؟

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • news list

  آیا با آمیژۀ انسان-خوک باید مثل یک «شخص» برخورد کرد؟

  عمومی |۲۰ روز قبل
 • news list

  معمایی به اسم نوام چامسکی

  عمومی |۲۱ روز قبل
 • news list

  نسخهٔ صوتی: «فراموشی رستگاری جدید است»

  عمومی |۲۳ روز قبل
 • news list

  برای خواندن این متن بنشینید

  عمومی |۲۵ روز قبل
 • news list

  تاریخ نولیبرالیسم از عیسی مسیح آغاز می شود

  عمومی |۲۶ روز قبل
 • news list

  استگلیتز: اروپا باید ارز واحد را کنار بگذارد

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • news list

  زیگمونت باومن: بحران پناهندگان بحران انسانیت است

  عمومی |۲۷ روز قبل
 • news list

  آنچه مرا نکشد نیرومندترم می کند

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • news list

  مراکز خرید: پدیده ای با خاستگاه سوسیالیستی

  عمومی |۲۸ روز قبل
 • news list

  نسخهٔ صوتی: «بیمار خوب، بیمار مرده است»

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  دست نامرئی مادر

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  فوتبال و بیسکویت همه جا با رئیس جمهور امریکا هستند

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  سکوت جهانی است ناشناخته

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  آنچه به عنوان علم می شناسیم، اغلب، علم «عجیب هاست»

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  اگر اشتباه کرده باشیم چه؟

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  نسخهٔ صوتی: «رمان عاشقانه راهی مطمئن برای نابودکردن عشق است»

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  از جاذبۀ ناسیونالیسم چیزی کاسته نشده است

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  حوالی ۲۰۱۰ شخصیت انسان تغییر کرد

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  بیا گُم بشویم

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  مکتب فرانکفورت تجسم نوعی پارادوکس است

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  هیچ احساسی به اندازۀ خشم نیازمند بازاندیشی نیست

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  نسخهٔ صوتی: «چرا باهوش ها احمق اند؟»

  عمومی |۱ ماه قبل
 • news list

  بردگی انسان ها چگونه سرمایه داری را آفرید؟

  عمومی |۱ ماه قبل