آخرین بروزرسانی : هشت دقیقه پیش
# نام قیمت$ ۲۴ ساعت% ۷ روز% مارکت کپ$ ارزش (۲۴ ساعت)$
{{item.Rank}}
{{item.Name}} {{item.Symbol}}
{{item.Price | round | numFa}} {{item.PercentChange24h | abs | round | numFa}} {{item.PercentChange7d | abs | round | numFa}} {{item.MarketCap | num3 | numFa}} {{item.Volume24h | num3 | numFa}}