جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی فجر با حضور سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت ارشاد، محمد الهیاری فومنی، مدیرکل دفتر موسیقی، حسن ریاحی، شاهین فرهت، مجید کیانی و نادر مشایخی، اعضای شورا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه شورای سیاستگذاری سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر دوشنبه ۲۴ شهریورماه در دفتر موسیقی با حضور سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، محمد الهیاری فومنی، مدیرکل دفتر موسیقی، حسن ریاحی، شاهین فرهت، مجید کیانی و نادر مشایخی، اعضای شورا برگزار شد.
در ابتدای جلسه محمد الهیاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی گزارشی درباره سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در سال گذشته ارائه کرد و گفت: جشنواره در سال گذشته بر اساس آیین نامه که خط سیر کلی جشنواره را مشخص می کند برگزار شد و پس از برگزاری جشنواره، شورای ارزیابی سیاستگذاری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، تغییر آیین نامه را مطرح و پیشنهاد کرد شورای سیاستگذاری به جشنواره اضافه شود تا خط مشی و سیاست های کلی جشنواره را طراحی کند و پس از طی مراحل تغییر آیین نامه نهایی و تایید شد.
سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری در این جلسه گفت: جشنواره موسیقی فجر از سال ۱۳۹۷ دارای آیین نامه شد تا جشنواره بر اساس یک چارچوب و آیین نامه مشخص برگزار شود. یکی از اقدامات معاونت هنری در این دوره این بود که در کنار هر کاری که انجام می دهد، روندهای اجرایی را با تدوین آیین نامه و دستورالعمل مدون کند. برای جشنواره ها و فرایندهای معاونت امورهنری آیین نامه تدوین شد. بنابراین جشنواره ها مبتنی بر آیین نامه ها برگزار می شود و خلاقیت های دبیر و دست اندرکاران بر بهتر شدن کیفیت و تعالی رویداد اثرگذار است. 
حسینی در ادامه گفت: در این راستا ابتدا ۱۱۳ فرآیندی که در معاونت امورهنری انجام می شد، شناسایی، مستند، اصلاح و خلاصه سازی شد که در حال حاضر شش مجوز و ۲۷ خدمت در معاونت ارائه می ...

سرخط اخبار