طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت های کرونایی متناسب با وضعیت و روند ویروس کرونا از بامداد روز اول آذر ۹۹ به مدت دو هفته اجرا خواهد شد، بر این اساس در شهرهای استان زنجان که در وضعیت قرمز هستند، فقط مشاغل گروه یک و ضروری مجاز به فعالیت هستند و فعالیت گروه های دیگرممنوع است. با توجه به اعمال این محدودیت ها، فعالیت مغازه های بازار تاریخی زنجان که با حدود ۶ کیلومتر فضا به عنوان طولانی ترین بازار مسقف ایران شناخته شده ، به مدت دو هفته متوقف شده است. در این مدت، هر هفته وضعیت بررسی و در خصوص تمدید یا کاهش محدودیت ها تصمیم گیری خواهد شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار