یک ساکن مسقط عمان در خانه خود ۴۸۰ گربه و ۱۲ سگ نگهداری می کند.

برترین ها: به نقل از اسپوتنیک؛ یک ساکن مسقط عمان در خانه خود 480 گربه و 12 سگ نگهداری می کند.
در گالری امروز، توجه شما را به عکس هایی از دوستان چهارپای مریم البلوشی جلب می کنیم.

سرخط اخبار