پرسپولیس نیوز: نگاهی می اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

سرخط اخبار