محور مقاومت روی قوس صعود

مشرق نیوز پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۸:۸
تحولات منطقه ای و بین المللی حاکی از آن است که آمریکا و اسرائیل که روزی سودای طرح شوم«خاورمیانه جدید»را در سر می پروراندندبه آخر خط رسیده و با قدرت روزافزون محور مقاومت،در سراشیبی سقوط قرار گرفته اند.

به گزارش مشرق ، «طرح خاورمیانه بزرگ» (GMENAI) سناریوی شومی بود که در راستای اهداف نظام سلطه و به ویژه شکل دهی هژمونی آمریکا در قرن ۲۱ میلادی طراحی شد. این طرح در نظر داشت تا کشورهای عربی منطقه خاورمیانه، ترکیه، ایران، پاکستان، کشورهای مسلمان قفقاز و رژیم اسرائیل را در یک نظام اقتصاد آزاد به بلوکی با محوریت اسرائیل تبدیل کند.
آمریکا درصدد آن بود تا با پیاده کردن طرح خاورمیانه بزرگ، کشورهای وابسته و کوچکی به وجود آورد که همواره با یکدیگر در منازعه باشند و برای گرفتن امتیازات بیشتر، تحت لوای حمایت از رژیم اسرائیل، امتیاز داده و منابع و منافع خود را در اختیار جبهه مستکبرین قرار دهند.
نقشه شوم «طرح خاورمیانه جدید»
۱. اصطلاح «خاورمیانه جدید» که در راستای ایجاد قوسی از ناآرامی ها و خشونت ها از لبنان، فلسطین و سوریه گرفته تا عراق، خلیج فارس، ایران و مرزهای ناتو در افغانستان طراحی شد، در ژوئن ۲۰۰۶ توسط کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا و در تل آویو به جای واژه قدیمی تر خاورمیانه بزرگ مطرح شد و علت آن هم این بود که بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر حوزه های مختلفی درگیر جنگ و کشمکش شدند، لذا طرح بالکانیزه شدن منطقه به شدت از سوی آمریکا و صهیونیست ها دنبال شد. هدف طرح این است که با سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» انگلیسی و ایجاد هرج ومرج ساختاری، شرایط جنگ و درگیری را در کل منطقه ایجاد کند تا نظام سلطه با محوریت اسرائیل، آمریکا و انگلیس در فرصت مناسب به بهره برداری پرداخته و نقشه خاورمیانه ای دیگر را از نو بر اساس نیازها و اهداف ژئوپلیتیک خود ترسیم کنند
در زمان جورج بوش پسر بود که طرح جدید خاورمیانه با به کارگیری شیوه های ...

سرخط اخبار