آمار دختران جانباز مجرد بسیار زیاد است

دریافت خبر : جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۵
به گفته رییس انجمن جانبازان نخاعی زنان سراسر کشور با وجود اینکه سی سال از جنگ می گذرد، اما در این سال ها هیچ تدبیری برای زندگی و آینده این زنان اندیشیده نشده است.

آفتاب نیوز :
براساس آمار بنیاد شهید، زنانی که در بمباران ها، جبهه ها و پشت جبهه ها مجروح شدند، حدود ۸۸۶۶ نفر هستند و در این میان ۲۱۳ زن جانبازی بیش از ۷۰ درصد دارند. این جانبازان در حالی دوران میانسالی خود را سپری می کنند، که حتی یک آسایشگاه برای آنها در کشور وجود ندارد و اگر زن جانباز، کسی را نداشته باشد که از او نگهداری کند، یا باید تنها زندگی کند یا به خانه سالمندان برود و بی شک نبود آسایشگاه برای زنان رنج شان را در آینده بیشتر خواهد شد.
برای آینده زنان جانباز هیچ تدبیری اندیشیده نشده است
آمنه احمدی (جانباز قطع نخاع و رییس انجمن جانبازان نخاعی زنان سراسر کشور) در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت زنان جانباز قطع نخاعی گفت: تعداد جانبازان زن قطع نخاعی ۳۰ نفر بود که در طی این سال ها ۶ نفر شهید شده اند و ما در حال حاضر ۲۴ زن جانباز نخاعی داریم.
وی در مورد نبود آسایشگاه برای زنان جانباز تصریح کرد: با وجود اینکه سی سال از جنگ می گذرد، متاسفانه در این سال ها در مورد زندگی و آینده این زنان هیچ تدابیری اندیشیده نشده و هیچ فرهنگ سازی و تبلیغاتی صورت نگرفته و اقدام خاصی نیز ...

[ مشاهده متن کامل آمار دختران جانباز مجرد بسیار زیاد است آفتاب نیوز ]