۲۶۹ زندانی جرائم غیرعمد کرمان چشم انتظار کمک خیران

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۷
30جشن گلریزان برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان کرمان برگزار می شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مر کز کرمان مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان در جشن گلریزان راور با اشاره به وجود ۲۶۹ زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان افزود :برای آزادی آنان بیش از ۸ میلیارد تومان نیاز است.
موسوی قوام از خیران و مردم نوع دوست استان کرمان خواست تا با مشارکت در جشن گلریزان زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را فراهم کنند.