سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در وین، اعلام کرد: مرکز منطقه ای درمان اعتیاد به مواد مخدر به زودی در ایران و با همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل ایجاد می شود.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی مستقر در وین، اعلام کرد: مرکز منطقه ای درمان اعتیاد به مواد مخدر به زودی در ایران و با همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل ایجاد می شود.
وی افزود: ایجاد این مرکز، در یادداشت تفاهم همکاری بین ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که در جریان سفر مومنی دبیرکل این ستاد به وین منعقد شد، مورد توافق قرار گرفته است.
نماینده دائم کشورمان اظهار داشت: هدف از این یادداشت تفاهم، فراهم آوردن چارچوبی برای تسهیل همکاری های طرفین در جهت پیشبرد اهداف مشترک برای ترویج درمان انسانی و مبتنی بر شواهد ناهنجاری های حاصل از مصرف مواد مخدر، از طریق تعاملات و گفتگوهای منظم بین جمهوری اسلامی و دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و همچنین ایجاد سازوکارهای حقوقی جداگانه است.
غریب آبادی افزود: طرفین، ذیل این یادداشت تفاهمنامه توافق کردند تا مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران به عنوان «مرکز منطقه ای پژوهش و ظرفیت سازی» برای ترویج درمان مبتنی بر شواهد ناهنجاری های حاصل از مصرف مواد مخدر و ارتقاء بهداشت و ایمنی، تعیین شود. همچنین، این مرکز به ارائه آموزش و ترویج پژوهش در منطقه، در همکاری نزدیک با دیگر موسسات درمان و پژوهش اعتیاد و مواد مخدر در کشور، خواهد پرداخت.

سرخط اخبار