در زمان عمرالبشیر "پلیس اخلاق" اغلب، مجازات شلاق را در ملاء عام اجرایی می کرد.

سودان تغییرات گسترده ای را در کشورش آغاز کرده که طی بخشی از آن غیرمسلمانان این کشور اجازه نوشیدن مشروبات الکلی را پیدا می کنند. قانون شلاق افراد مرتد و مجرمان در ملاء عام نیز از مجموعه قوانین این کشور حذف شده است.
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نصرالدین عبدالباری" وزیر دادگستری سودان در این باره گفت: ما تمام قوانینی را که با حقوق بشر در تضاد است؛ حذف می کنیم.
در هفته گذشته مجموعه ای از قوانین جدید در سودان به تصویب رسید اما گفته های وزیر دادگستری اولین توضیح عمومی در باره این مجموعه قوانین جدید است.
سودان همچنین به صورت قانونی ختنه دختران را ممنوع اعلام کرده است.
گروه های فعال حقوق زنان برای آسان کردن قوانین مرتبط با زنان در سودان تلاش های زیادی کرده اند/ عکس: AFP
براساس قوانین جدید زنان، دیگر برای مسافرت نیاز به اجازه اقوام مرد خود ندارند و ملزم به سفر با فرزندان مذکر خود نیستند.
این اصلاحات پس از اعتراضات گسترده و طولانی سال گذشته صورت می گیرد که باعث برکناری "عمرالبشیر" رئیس جمهور 30 سال گذشته این کشور شد.
دولت فعلی ترکیبی از گروه هایی است که در برکناری عمرالبشیر و متحدان سابق وی در ارتش نقش داشتند. اتحادی که در نهایت به کودتایی علیه رئیس جمهور سابق منجر شد.
قانون جدید در مورد الکل چیست؟
عبدالباری وزیر دادگستری سودان در این باره به تلویزیون دولتی این کشور گفت: اکنون غیرمسلمانان در مجامع خصوصی خود مجاز به مصرف نوشیدنی های الکلی هستند و ممنوعیت نوشیدن الکل همچنان برای مسلمان باقی می ماند.
به گزارش "سودان تریبون" وزیر دادگستری اعلام کرد که اگر غیرمسلمانان و مسلمان با هم به نوشیدن مشروبات الکلی ...

سرخط اخبار