این روزھا که برخی از ما ناچاریم به محیط کار بازگشته و در محیط به کار خود ادامه دهیم، با رعایت برخی نکات بھداشتی می توانیم انتقال ویروس را به حداقل رسانده و خود، مشتریان و مراجعین را از ابتلا به بیماری محافظت کنیم.

به گزارش ایسنا، در دستورالعمل تهیه شده توسط کارگروه "حمایت روانی اجتماعی" ستاد مقابله با کرونای استان تھران، در رابطه با "آرامش بیشتر در محیط کار" و "در امان ماندن از کرونا در محیط کار و مراقبت از سلامت مراجعین"، آمده است: در این راستا با رعایت برخی موارد می توانیم با آرامش بیشتری به کسب و کار خود پرداخته و ھمچنین از تامین درآمد خود به شکلی سالم و کم خطر مطمئن باشیم. مطمئنا ھر کدام از ما با دانستن اصول اولیه مراقبت با توجه به شرایط خاص کاری، می توانیم راه حل ھای بھتر و خلاقانه تری برای محافظت خود و مشتریان یا مراجعین طراحی و اجرا کنیم.
در مغازه ھا وسوپرمارکت ھا
رعایت فاصله: بیش از یک مترفاصله بین خودمان و مشتری و بین مشتریان باھم الزامی است. نصب یک اعلامیه کوچک برای یادآوری این موضوع درمحل کسب بسیارکمک کننده بوده اما کافی نیست. بھتراست درھنگام اضافه شدن مشتریان و کم شدن فاصله بین آنھا، به مشتریان یادآوری کنید که برای حفظ بھداشت خود بھتراست یکی یکی وارد مغازه شده و فاصله را رعایت کنند.
ضدعفونی: ھرروز تمام مغازه ضدعفونی شود. مناطقی که تماس بیشتر دارند، ترجیحا بعد از ھر بار تماس به طریق مناسب ضدعفونی شوند. دستگاه کارتخوان در این مورد اھمیت ویژه دارد. سطح بیرونی ویترین و پیشخوان مرتبا و بسته به تعداد ورود و تماس مشتریان نیازمند ضدعفونی است. دستگیره ھا، ترازو، کارتخوان، تلفن و موبایل، خودکار و سایر وسایلی که با آنھا تماس دارید منابع مھمی برای آلودگی ھستند.
وسایل بھداشتی: ازماسک استفاده کنید. جعبه دستمال کاغذی و در صورت امکان محلول ضدعفونی را در دسترس بگذارید تا ھم در صورت نداشتن دستکش از آن استفاده شود و ھم برای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار