نخستین ضربه جهانی واجا به شبکه جاسوسی آمریکا/ارائه جزئیات جدیدترین ضربه در آینده ای نزدیک

ایسنا سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۸
مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از وارد کردن نخستین ضربه جهانی به شبکه جاسوسی آمریکا در بستر سایبری با محوریت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: به زودی اطلاعات و جزئیات تکمیلی جدیدترین ضربه وارد شده به این شبکه جاسوسی در آینده ای نزدیک ارائه می شود.

به گزارش ایسنا، مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات طی سخنانی با اعلام این خبر اظهار کرد: ما در یک عملیات دیگر توانستیم شبکه جدیدی از جاسوسان آمریکا را هم مورد ضربه قرار دهیم که این موضوع مربوط به ماه های اخیر است و جزئیات آن بعد از طی روند قضایی این جاسوسان با شرح عملیات وزارت اطلاعات در این زمینه اعلام و برخی از مستندات فعالیت های ماموران CIA در خارج از کشور و اطلاعات مربوط به این جاسوسان منتشر خواهد شد.
 وی در ادامه با بیان اینکه در مورد شبکه های جاسوسی و ضربه زدن به آنها دو مسئله برای ما اولویت دارد که یکی اشراف به داخل کشور و دیگری اشراف اطلاعاتی به خارج کشور است، گفت: شبکه جاسوسی آمریکا متشکل از تعداد قابل توجهی از جاسوسان حرفه ای CIA است که در حمله اخیر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و متحدان جهانی اش ضربه خورده است.
این مسئول ارشد اطلاعاتی با تاکید بر اینکه اعضای این شبکه جاسوسی از منابع ممتاز و برتر CIA هستند، اظهار کرد: آنان به دلیل نیت خائنانه، همکاری و اطلاعاتی که به CIA داده اند، از منابع ممتاز این سازمان جاسوسی محسوب می شدند.
وی تاکید کرد: محور فعالیت های ضدجاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی محدود به داخل کشور نیست و از ابعاد جهانی آن به عنوان عملیات ضدجاسوسی بین المللی تعبیر می کنیم.
مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات با تاکید بر اینکه ما متحدان جهانی اطلاعاتی داریم و با آنان تبادل اطلاعات می کنیم، اظهار کرد: در حال حاضر ما در نبردی اطلاعاتی با آمریکا هستیم و در تبادل های اطلاعاتی خود از ظرفیت سایر سرویس های متحد با خودمان استفاده می کنیم. به شکلی که زمانی که ضربه ای اساسی به شبکه بین المللی جاسوسی آمریکا وارد کردیم و ...

سرخط اخبار