با رسیدن فصل بهار، طبیعت جانی دوباره گرفته و ردای سرسبزی به تن کرده تا بار دیگر رحمت و محبت الهی را به انسان یادآور شود.
این روزها گرچه ویروس منحوس کرونا نفس های تعدادی از قمی ها و ملت ایران را به شماره انداخته است اما شکوفه های بهاری و جوانه ها به ما درس امید و دل بستن به پروردگار می دهند و اینکه بعد از هر خزان؛ بهاری در راه است و پس از هر سختی و دشواری، آسانی خواهد بود همانگونه که خداوند وعده دادند، سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا سختی ها و مشکلات زوال پذیرند و به آسانی تبدیل می شوند.

سرخط اخبار