سال ۹۷ دولت در راستای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز بهای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای هر دلار آمریکا اعلام می کند. در ابتدا بانک مرکزی تصمیم می گیرد به تمام ردیف های کالایی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد؛ اما چند ماه بعد با ایجاد کمبود در منابع ارزی، به تدریج ردیف های کالایی که به آن ها ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تعلق می گرفت، کاهش یافت و در مقابل ارز های سنا، نیمایی و ارز بازار آزاد هم به ادبیات تجاری کشور اضافه شد.

سال ۹۷ دولت تصمیم گرفت در راستای سیاست تک نرخی شدن ارز، بهای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای هر دلار تعیین کند و ارز ارزان را به تمام کالا ها اختصاص دهد، اما به دلیل کمبود منابع ارزی، ارز نیمایی متولد شد تا در آن صادرکنندگان ارز های خود را با قیمت های منطقی تر و نزدیک به بهای عرضه و تقاضا به واردکنندگان کالا ها اختصاص دهند.
به گزارش شرق، در آن روز ها نرخ ارز نیمایی حدود هشت هزار تومان بود، ولی این نرخ هم نسبت به بازار آزاد منصفانه تر بود و نوعی ارز ارزان حساب می شد. اکنون اگرچه فاصله بین ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و نیمایی به شدت افزایش یافته و نرخ ارز نیمایی به حدود ۱۷ هزار تومان رسیده است؛ اما بانک مرکزی توان ارائه ارز نیمایی به فعالان بخش صنعت را ندارد.
مهدی قاضی پور، فعال بخش صنعت می گوید چندی پیش جلوی بانک مرکزی تجمع شده است، زیرا افرادی که پول برای ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی پرداخت کرده بودند، نتوانسته اند ارز خود را دریافت کنند و سیاست های ارزی دولت منجر به ایجاد رکود در بخش صنعت شده است. او می گوید: آنچه امروز درباره نرخ ارز اتفاق می افتد، مالیات پنهانی است که دولت از مردم می گیرد. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز سیاست های ارزی دولت را عاملی برای هدررفت منابع اعلام کرده و تنها راه نجات را تعیین نرخ ارز براساس مکانیسم بازار معرفی می کند.
سال ۹۷ دولت در راستای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز بهای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای هر دلار آمریکا اعلام می کند. در ابتدا بانک مرکزی تصمیم می گیرد به تمام ردیف های کالایی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد؛ اما چند ماه بعد با ایجاد کمبود در منابع ارزی، به ...

عناوین مهم خبری