صداقت در میان مقامات امریکایی بسیار کمیاب است

دفتر مقام معظم رهبری پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳
سرخط اخبار