یک کارشناس مسائل اقتصادی در کشور بیان کرد: زمانی که نرخ سپرده در مقایسه با نرخ تورم در کشور افزایش نمی یابد باعث می شود مردم سرمایه های خود را از بانک ها خارج کرده و وارد بازار های موازی دیگر کنند.

به گزارش پول نیوز، نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی با وجود تورم ۴۰ درصدی موجود در کشور همخوانی ندارد در چنین شرایطی سپرده گذاران با توجه به این موضوع سود ۱۵ درصدی منفی از سپرد های خود در بانک ها دریافت می کنند، یعنی ارزش پول آن ها روز به روز کاهش می یابد.
در این رابطه اسماعیل صابری کارشناس مسائل اقتصادی در کشور در گفتگو با خبرنگار پول نیوز  عنوان کرد: نرخ سود سپرده ها باید حداقل معادل تورم باشد و بانک مرکزی تورم را بر مبنای سبدی از کالا های اساسی و سایر کالا های بادوام مورد استفاده مردم محاسبه می کند و رقم آن با آنچه که در جامعه وجود دارد تفاوت قابل توحهی دارد و سود بانکی هم در مقایسه با تورم رسمی تنظیم می شود.
وی معتقد است که نرخ سود سپرده پرداختی به مردم باید مساوی و یا بیشتر از نرخ تورم در کشور باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: نرخ سود بانکی جزء ابزار های سیاست پولی بانک مرکزی است و زمانی که نرخ سود بانکی افزایش و یا کاهش می یابد، باید همه ی جوانب مختلف در بخش های مختلف اقتصادی درنظر گرفته شود.
صابری عنوان کرد: زمانی که نرخ سود بانکی به دلیل افزایش نرخ تورم افزایش می باید، کار درستی نیست، زیرا زمانی نرخ سود سپرده افزایش می یابد که فاکتور های مهم اقتصادی هم مورد بررسی قرار گیرند.
وی ابراز کرد: در هماهنگی نرخ سود بانکی و تورم در کشور باید به گونه ای عمل شود که اعتبار مردم نسبت به سیستم بانکی جلب شده و از بخش های سوداگری، سفته بازی جلوگیری شود که مردم سرمایه خود را به بازار های غیر مولد وارد نکنند و سرمایه آن ها به سیستم بانکی وارد شود.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: زمانی که نرخ سود بانکی در کشور ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار