تصاویر | سیل به جاده اهواز - آبادان رسید

خبر آنلاین دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۷
با تداوم پیشروی روان آب های بالادست استان خوزستان جاده اهواز به آبادان زیر آب رفت.

عکس ها: میزان
​۶۱۲۸۲