نقشه ای که بعضی خبرگزاریهای روسی زبان از توافقنامه اخیر روسیه، آذربایجان و ارمنستان منتشر کردند؛ ایران مرز خود با ارمنستان را از دست خواهد داد. از سوی دیگر اتصال نخجوان به آذربایجان به معنی اتصال آذربایجان به اروپا از طریق خاک کشور ترکیه خواهد بود که از لحاظ ژئوپلیتیک انرژی و انتقال نفت و […]

نقشه ای که بعضی خبرگزاریهای روسی زبان از توافقنامه اخیر روسیه، آذربایجان و ارمنستان منتشر کردند؛
ایران مرز خود با ارمنستان را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر اتصال نخجوان به آذربایجان به معنی اتصال آذربایجان به اروپا از طریق خاک کشور ترکیه خواهد بود که از لحاظ ژئوپلیتیک انرژی و انتقال نفت و گاز دریای خزر به اروپا بسیار حائز اهمیت خواهد بود و باعث کاهش وابستگی ژئوپلیتیکی آذربایجان به ایران خواهد شد.
به نقشه بنگرید؛
تمام بحرانی که در این منطقه درست شد برای باز کردن این باریکه ی سبز رنگ بود تا اروپا و ترکیه از منابع انرژی آذربایجان استفاده کنند.
این ایران است که متضرر شد ، زیرا ترکیه و اروپا دیگر به گاز ایران احتیاجی ندارد
بازار فروش گاز ایران را را رقیبان منطقه ای از آن خود کردند
عربها در خلیج پارس
آذربایجانی ها در شمال غربی
ترکمنستان در شمال شرقی
حکومت تمام فرصتهای ما را سوزاند.
از آن طرف حوزه مشترک ایران و قطر هم رها شده است و فرانسه با قطر قرار داد بسته و این حوزه مشترک را در حال تخلیه کردن است.
اینها پتانسیل ها و ثروتهای مردم ایران بود که از بین رفت.
ع

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار