تظاهرات ضد دولتی در لبنان که از ماه پیش در شهر های مختلف این کشور آغاز شده همچنان ادامه دارد و فراخوان هایی برای برگزاری گسترده تظاهرات منتشر شده است.
سرخط اخبار