یزد - ایرنا - معاون اداره کل دادگستری استان یزدبا بیان این که هدف، برگزاری انتخاباتی سالم، امن و پرشور است؛ رسالت اصلی قوه قضائیه را پیش گیری از وقوع جرم عنوان کرد و گفت: با مصادیق تشویق مردم به تحریم انتخابات برخورد می شود.

محمدحسین رحیمی زاده روز شنبه درنشست ستاد پیش گیری از جرائم انتخاباتی شهرستان اردکان افزود: با تشریح موارد قانونی به داوطلبان تأییدشده و هواداران آن ها در فضای حقیقی و مجازی می توان از وقوع جرائم ناخواسته انتخاباتی جلوگیری کرد.
وی اضافه کرد: جلوگیری از آلوده شدن فضای انتخابات به اتهامات و بداخلاقی های انتخاباتی را در قوه قضائیه دنبال می کنیم.
فرماندار اردکان نیز در ادامه با بیان اینکه کمیته پایش فضای مجازی با هدف برگزاری انتخابات پرشور، قانونمند و سالم تشکیل شد بیان داشت: ایجاد آرامش در جامعه و سالم سازی محیط انتخابات در شرایط کنونی از اهمیت خاصی برخوردار است.
رئیس هیات اجرایی انتخابات اظهار داشت: انتخابات یکی از ارکان تبلور حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود است و قوای مجریه و قضائیه باید در کنار یکدیگر انتخاباتی سالم و شکوهمند را برگزار کنند.
بهروز شهابی زاد اظهار داشت: کمیته رصد فضای مجازی با هدف نظارت بر تخلفات احتمالی تشکیل و گزارش مستمر از آن به دستگاه های مرتبط ارسال می گردد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیز در پایان این نشست گفت: شور انتخاباتی با رعایت قانون منافاتی ندارد.
مهدی حسن پور اظهار داشت: اطلاع رسانی به صاحبان رسانه ها و فعالان مجازی و پایش مداوم این فضا در برهه انتخابات در کمیته رصد فضای مجازی انتخابات شهرستان پی گیری می شود.
وی تأکید کرد: این کمیته وظیفه رصد و مستندسازی تخلفات و جرائم انتخاباتی و انتقال به قوه قضائیه را بر عهده خواهد داشت و پیش بینی به موقع و اقدام فوری در مواجهه با جرائم و تخلفات احتمالی، اعتماد عمومی و درصد مشارکت مردم را افزایش می دهد.
در ابتدای این نشست، گزارشی از میزان ثبت نام و شرایط ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار