جاده چالوس یکی از مهمترین و زیباترین جاده های دسترسی به شمال ایران از شهر تهران و کرج است که هنگام عبور از این مسیر، با طبیعتی بی نظیر و مناظر و چشم انداز های بکر روبه رو می شوید. این جاده از شهر کرج در استان البرز شروع و به شهر چالوس در مازندران به پایان می رسد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری