رییس شورایعالی نظام پزشکی، نوشت: جناب دکتر نمکی در سفر خود به اصفهان، زبان به انتقاد تند از تحقیقات اپیدمیولوژیک و دستاورد های پژوهشگران ایرانی باز کرده اند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر مصطفی معین، رییس شورایعالی نظام پزشکی، در یادداشتی در انتقاد از وزیر بهداشت نوشت:
جناب دکتر نمکی در سفر خود به اصفهان، زبان به انتقاد تند از تحقیقات اپیدمیولوژیک و دستاوردهای پژوهشگران ایرانی باز کرده اند! دکتر مصطفی معین، رییس شورایعالی نظام پزشکی، در یادداشتی در انتقاد از وزیر بهداشت نوشت: جناب دکتر نمکی در سفر خود به اصفهان، زبان به انتقاد تند از تحقیقات اپیدمیولوژیک و دستاوردهای پژوهشگران ایرانی باز کرده اند!
 این انتقاد با سخنان قبلی ایشان مبنی بر پیشتازی ایران و الگوی جهانی بودن آن در مدیریت بحران کرونا و عرضه واکسن ایرانی در آینده نزدیک از یک طرف و دادن مجوز تولید و عرضه داروهای علفی برای درمان کرونا بدون شواهد علمی و پژوهشی از سوی دیگر و یا اعجاز الهی در کنترل موفق کرونا در ایران چندان منطقی به نظر نمی رسد!
«دو چیز طیره عقل است دم فروبستن، به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی»
گلستان سعدی
در فرهنگ فارسی دکتر معین، «طیره»
به معنی شرم و آزرم، آزردگی، سبکی و سبکسری آمده است! من طبیبانه عمل به توصیه شیخ مصلح الدین سعدی در شعر فوق را برای جناب نمکی تجویز می کنم:
۱. «دم فرو بستن، به وقت گفتن»: یعنی سکوت نکردن در برابرعدم شفافیت و تاخیر در اعلان ورود کرونا به کشور، قرنطینه نکردن سریع مناطق آلوده ای چون قم، عدم قطع فوری پرواز به چین، منع نکردن جدی هر نوع تجمع در عزاداری و شادی، محدودیت در سفرهای شهری و بین شهری، اعلام ناگهانی بازگشایی مدارس و. . !
۲-. «و گفتن به وقت خاموشی»: یعنی در زمانی که مسائل تخصصی مطرح است و دانشمندان و پژوهشگران باید اظهارنظر و یا انتقاد کنند؛ نباید با سر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار