عرضه کاغذ به ناشران تداوم می یابد

ایکنا دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴
گروه ادب معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تداوم عرضه کاغذ به ناشران بعد از برگزاری سی ودومین نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد درباره عرضه کاغذ به ناشران گفت: عرضه کاغذ برای انتشار کتاب به ناشران در سال ۹۸ هم به روال سال گذشته ادامه داشته است و این روند حتی در روز های برگزاری نمایشگاه کتاب تهران هم انجام شد.
وی ادامه داد: عرضه کاغذ به ناشران در روز های بعد از نمایشگاه هم تداوم داشت و هیچ گونه وقفه ای در کار پیش نیامده تا ناشران بتوانند در این حوزه با مشکل کمتری به تولید و انتشار کتاب بپردازند.
جوادی با اشاره به تأثیر عرضه کاغذ با ازر دولتی در عرصه نشر گفت: بسیاری از ناشران حرفه ای و فعال کشور توانستند با استفاده از کاغذ با ارز دولتی به فعالیت خود ادامه دهند، چنانکه در بازدید مسئولان از نمایشگاه کتاب تهران، ناشران به این نکته تأکید داشتند.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره روند عرضه و توزیع کاغذ در حوزه نشر بیان کرد: عرضه و توزیع کاغذ مربوط به این حوزه از طریق صنف نشر انجام می شود، به این صورت که ناشران متقاضی، درخواست خود را در سامانه ای که به این منظور تعریف شده وارد می کنند و پس از بررسی در صورت تائید کاغذ مورد نیاز به ناشر تحویل داده می شود.
انتهای پیام