به منظور مدیریت بهینه و بهره برداری مطلوب از عرصه های مرتعی و به استناد شیوه نامه ابلاغی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع مصوب یازده مردادماه 99 سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،کلیه مرتعداران دارای پروانه چرای دام مکلفند حداکثر تا پایان سال 1400 نسبت به تهیه طرح مرتعداری از طریق مراجعه و ارائه درخواست مکتوب به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ذیربط اقدام نمایند.

جهت مشاهده اطلاعیه کلیک نمایید

سرخط اخبار