غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: شکاف طبقات اجتماعی ما پررنگ شده است و طبق شاخص جهانی روی عدد ۴۳ قرار داریم که به مرز نابرابری اجتماعی و شاخص خطرناک ۵۰ نزدیک شده ایم. عده ای دنبال شعارهای پوپولیستی هستند که یارانه فقرا قطع نشود، در حالی که باید به عدالت نزدیک شویم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از اعمتاد آنلاین، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برنامه آینده برای هدفمندی یارانه ها گفت: بخش قابل توجهی از پول کشور در قالب یارانه آشکار و بخش بیشتری به صورت یارانه پنهان توزیع می شود. چند سوال بی جواب در این باره وجود دارد؛ سوالاتی که جوابش را کسی شفاف نمی دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با طرح سوالات موجود ادامه داد: اولین سوال این است که یارانه به طور عادلانه بین مردم توزیع می شود؟ نتیجه بررسی ها این را نشان نمی دهد. سوال بعد اینکه توزیع یارانه جلوی خدمات دیگر را می گیرد؟ این یارانه با اهدافی شروع شد اما آیا آن اهداف محقق شدند؟ اسناد و بررسی ها می گویند اهداف هم محقق نشدند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: به نظر من قانون هدفمندی یارانه ها بیمار است، چرا که نه در حامل های انرژی صرفه جویی شد و نه به عدالت اجتماعی نزدیک شدیم.
جعفرزاده تاکید کرد: یارانه پنهان به ثروتمندان بیش از فقرا داده می شود، چون از بنزین و سوبسید بیشتری استفاده می کنند و این از عدالت به دور است.
او اضافه کرد: شاهد آشفتگی در اختصاص یارانه هستیم و هیچ اتفاق هدفمندی درباره یارانه ها در کشور نیفتاده است. بنابراین یارانه را با یک اصل باید سامان داد و مشکلاتش را حل کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: عده ای دنبال شعارهای پوپولیستی هستند که یارانه افراد آسیب پذیر قطع نشود، در حالی که معتقدم با یارانه صدقه ای باید برخورد شود. به نظرم باید تلاش کنیم که در کشور فقیر نداشته باشیم و کسی شب گرسنه نخوابد. زنی دستش مقابل نامردی دراز نشود و خانواده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار