اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه ای به نمایندگان مجلس تاکید کرد: بی توجهی به اقتصاد و معیشت مجلس یازدهم را به مجلسی منفعل و بی خاصیت تبدیل می کند.

به گزارش مشرق ، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه ای به نمایندگان مجلس نکاتی را درباره فعالیت مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. در بخشی از این نامه آمده است:
با هر مقدمه ای که بود، مجلس جدید کار خود را آغاز کرد. نمایندگان هر یک با طرح هایی که تصویبش در مجلس آرزوی دیرینه همه فعالان سیاسی انقلابی بود، پا به مجلس گذاشتند. شاید طرح شفافیت آرای نمایندگان اولین طرحی بود که هم از جهت لزوم اجرایی و هم از بعد نمادین اقدام بسیار مهم بود که در مجلس یازدهم کلید خورد. اما متاسفانه این طرح به یک باره متوقف شد و هنوز که هنوز است سرنوشت نامعلومی دارد.
کشور در یکی از حساس ترین برهه های تاریخی و در تقابل سنگین با دشمنان است. دشمنان جمهوری اسلامی ایران با محاصره اقتصادی، شدیدترین فشارهای ممکن را بر کشور تحمیل کرده اند و دولت نیز به دنبال ایجاد حاشیه و فرار از کار کردن و پاسخگویی در سال های پایانی خود است، در همین حال برخی از نمایندگان، به دنبال استیضاح رییس جمهور هستند!
حال آن که کنار گذاشتن رئیس دولت در زمان کنونی، پیغام تایید بی ثباتی کشور را برای دشمن ارسال می کند و در نتیجه منجر به کاهش نفوذ سیاسی کشور در منطقه و عرصه بین الملل می شود. نفوذ سیاسی، ضامن تایید امنیت سیاسی و اقتصادی کشور است. بنابراین کاهش نفوذ سیاسی، آغاز تشویش بیش از پیش آرامش جامعه و خصوصاً فضای اقتصادی کشور است. فلذا از نماینگان مجلس انتظار می رود به جای بیان طرح های نمایشی، با تعامل و ارائه برنامه به دولت فعلی، آنها را ملزم به فعالیت در زمان باقی مانده نماید و در ثانی زمینه را برای تحویل بهتر دولت به دولت جوان انقلابی مهیا سازد.
ماجرا در بعد اقتصادی بسیار وخیم تر است. ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار