پس از انفجار انبار متعلق به جریان سعدالحریری در بندر بیروت، صدها نفر در اعتراض به سوء مدیریت و فساد در این کشور به خیابان آمدند و در میدان شهدای بیروت خساراتی را به اموال عمومی وارد کردند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار