ایرنا - زابل - کمپ مالچ پاشی و تثبیت شن نیاتک شهرستان زابل از سال ۱۳۴۸ فعالیت خود را آغاز کرد و در سالهای اخیر به عنوان ایستگاه حفاظتی تعطیل شد و ساختمان های آن بدلیل قرارگیری در کریدور حرکت شن های روان در حال مدفون شدن است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار