اعتمادآنلاین|  ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، گفت: بانک مسکن از 400 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی، پرداخت تسهیلات به 240 هزار واحد را تقبل کرده است که در این زمینه بخشی از تامین اعتبارات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم انجام می شود.
وی با بیان این که هم اکنون بیش از 350 هزار فقره حساب صندوق پس انداز مسکن یکم وجود دارد که حداقل ها را رعایت کرده اند، افزود: بخش دیگری از تامین اعتبار طرح اقدام ملی مسکن از محل اقساط وصولی بانک که امسال رقم قابل توجهی است، انجام می شود.
وی با بیان این که هم اکنون در جذب سپرده های جدید به دلیل آنکه وارد رقابت نرخ سود بانکی با سایر بانک ها نشده ایم با مشکل مواجه هستیم، تصریح کرد: امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده و تلاش هایی که برای ایجاد انضباط مالی در بانک مسکن انجام شد، نرخ سود سپرده در نیمه دوم امسال برای این بانک بهتر شود و بتوانیم منابع موردنیاز خود رادر قالب جذب سپرده، تامین کنیم.
منبع: تسنیم

سرخط اخبار